نخستین عکس های سیلاب ویرانگر مشهد اردهال

  1. چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۶:۳۵ (۱ سال قبل)
اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال
به گزارش فرانگر

بارش رگباری باران و تگرگ شب گذشته در کاشان به ویژه مشهد اردهال، سیلابی ناگهانی در منطقه به راه افتاد و سه خودرو که در مسیر این سیلاب قرار داشت را با خود برد که متأسفانه بر اثر این حادثه، دو نفر از سرنشینان یکی از خودروها جان خود را از دست دادند.


اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال

اولین تصاویر از سیلاب مرگبار در مشهد اردهال
همرسانی نوشتار: