ماجرای عزل رئیس شرکت آب و فاضلاب اهواز + جزییات

فردوس کریمی از سمت مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز عزل شد.

  1. شنبه ۱۷ فروردین ۹۸ ساعت ۲۳:۵۰ (۹ ماه،۳ هفته قبل)
مدیرعامل آب‌وفاضلاب اهواز عزل شد
به گزارش فرانگر

جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور امروز در حکمی صادق حقیقی پور مدیرعامل آبفا خوزستان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست شرکت آبفا شهر اهواز منصوب کرد.

این تغییر به دنبال انتقادات گسترده افکار عمومی از وضعیت شبکه فاضلاب در مناطق مختلف اهواز به ویژه از ابتدای سال جاری صورت گرفت.
همرسانی نوشتار: