دختر بی لباس داخل آن هم آشغال چه می کرد؟

روی لبه پنجره آشپزخانه نشسته بود + عکس

دختر بچه ۵ ساله ای به طور بسیار عجیب در داخل یک آپارتمان پر از زباله و بسیار کثیف پیدا شد.

  1. پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸ ساعت ۲۳:۵۴ (۹ ماه،۴ هفته قبل)
 همه بدنش پر از سوسک بود+عکس خارجی
به گزارش فرانگر

کودکی در خانه ای در مسکو در عمق زباله ها یافت شد، که با سوسک ها احاطه شده بود. او تنها بود و زباله ها را به گردنش انداخته بود و در آپارتمانی کثیف پیدا شد.امدادگران می گویند که این دختر پنج ساله موگلی قادر به صحبت کردن نیست و از آب می ترسد وقتی پیدا شد که هیچ کس در خانه نبود و آب و برق به دلیل قبض های پرداخت نشده، قطع شده بود.

کودک نیمه برهنه که به شدت در بحث مراقبت مورد غفلت قرار گرفته بود و پس از اینکه مادرش برای چند روز غایب بود، دچار کم آبی بدن شد و به شدت بیمار شد.

دختر گرسنه، در میان انبوهی از زباله های متعفن که مملو از سوسک بود، قرار داشت. وضعیت آپارتمان آنقدر بد بود که پلیس مجبور بود برای ورود، لباس حفاظت از مواد شیمیایی بپوشد.

دختر بچه ۵ ساله ای به نام موگلی از وضعیت بدی که در خانه بود نجات داده شد ،دختری که نمی توانست حرف بزند و از آب می ترسید. هر میوه یا غذای دیگری که به او می دادیم، اول بو می کرد و بعد در دستانش می گذاشت ، تماشا کردن او بسیار آزاردهنده بود. به او یاد نداده شده بود که روی یک تخت بخوابد، برای ما بسیار سخت بود که او را بخوابانیم او همچنین از آب هم می ترسید. مورد دردناک دیگری که مشاهده کردیم این بود که گردن بندش به درون پوستش نفوذ کرده بود و پوستش را دچار جراحت کرده بود.

گزارش ها حاکی از آن بود که او نمی تواند حرف بزند، فقط صدا درست می کند، و به دلیل وضعیت محل رشد و زندگی اش به هیچ وجه اجتماعی نیست.

گزارش ها حاکی از آن است که بازرسان بر این باورند که او علائم بی اشتهایی را دارد و به دلیل کم آبی بدنش دچار مشکل شده به او آب داده شد و به قدر تشنه بود که دو لیتر آب نوشید.

یکی از همسایگان که به علت گریه نا امیدانه دختر وارد آپارتمان شد گفت:ما تقریباً در آن شرایط آپارتمان و از بویش دچار حالت تهوع شدیدی شدیم و برای من عجیب است که یک کودک چطور توانسته در این شرایط زنده بماند.

او گفت: پلیس باید حفاظت از مواد شیمیایی را انجام دهد زباله ها در حال پوسیدن بودند و بوی تعفن می دادند. دختر پنج ساله روی لبه پنجره آشپزخانه نشسته بود و پس از اینکه پلیس کودک را نجات داد، مادر بازگشت و با دیدن اوضاع قصد فرار داشت که همسایگان از فرار او جلوگیری کردند توسط پلیس بازداشت شد. همسایگان گفتند که این زن اغلب لباس خوب می پوشید و ادعا می کند که شغلی حرفه ای دارد.
همرسانی نوشتار: