مرد پست فطرت در یک شب ۲ خواهر را عروس کرد

مردی که به اجبار دو خواهر را در یک شب به عقد خود در آورده بود، از سوی پلیس افغانستان بازداشت شده است.

  1. یکشنبه ۱۱ فروردین ۹۸ ساعت ۲۰:۳۰ (۹ ماه،۳ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

به نقل از رکنا، پنج فرد اصلی که در این موضوع دخیل بودند، بازداشت شده و پرونده آن ها برای بررسی کامل به نهادهای قضایی واگذار شده است. 

«محمد حنیف گردیوال»، معاون شهردار ننگرهار و «سید عبدالغفار سادات»، رییس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله افغانستان در نشست خبری از بازداشت پنج فرد اصلی دخیل در این خصوص و مردی که دو خواهر را به عقد خود درآورده بود خبر داد.

«سادات» گفته که به حکم رییس جمهور هیأتی برای تحقیق در این خصوص به شهر کوز کونر ننگرهار سفر کرده و در همکاری با مردم محلی این افراد را بازداشت کرده اند. 

این در حالیست که چندی پیش یک مرد در شهر کوز کونر ننگرهار دو خواهر را در یک شب به زور به عقد خود درآورد.

این موضوع پس از آن رسانه ای شد که نادر خان، پدر کهنسال این دو دختر به کابل آمد و با ظاهر شدن در رسانه ها شکایت کرد که یک فرد زورگو محلی همزمان دو دخترش را به عقد خود در آورده و عزت خانواده اش را زیر پا کرده است.

پدر این دو دفتر از حکومت و نهادهای قضایی کشور خواستار عدالت شد.

به گفته وی، یک رئیس پلیس محلی ابتدا با یکی از دختران این خانواده ازواج می کند اما در اولین شب عروسی، به ادعای (باکره نبودن) عروس، دومین خواهرش را نیز به عقد خود در می آورد.​
همرسانی نوشتار: