عکس فجیع

2 پراید زیر چرخ های کامیون در جاده مخصوص

  1. دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ساعت ۱۴:۰۰ (۱ سال،۳ ماه قبل)
کامیون ۲ پراید را در جاده مخصوص له کرد +عکس
به گزارش فرانگر

تصادف یک کامیون با ۲ خودروی پراید در کیلومتر ۹ جاده مخصوص روبروی پارس خودرو را می بینید.

همرسانی نوشتار: