خارج کردن یک کیلو سنگ از مثانه دختر ۱۸ ساله!

پزشکان توانستند در یک عمل جراحی موفقیت آمیز یک کیلو سنگ از مثانه دختر ۱۸ ساله خارج کنند.

  1. شنبه ۱۱ اسفند ۹۷ ساعت ۱۳:۱۹ (۱ سال،۳ ماه قبل)
5c7a4f0786b76_2019-03-02_13-08
به گزارش فرانگر

«محسن ترکیان» رئیس بیمارستان خاتم الانبیا بندرعباس گفت: در یک عمل جراحی موفقیت آمیز یک کیلو سنگ از مثانه دختر ۱۸ ساله خارج شد.

وی افزود: بیمار با درد شدید کلیه به بیمارستان مراجعه کرده و پس از سونوگرافی سنگ مثانه تشخیص داده شد.

رئیس بیمارستان خاتم الانبیا بندر عباس گفت: در این عمل جراحی ۷ تکه سنگ که بیش از یک کیلو وزن داشت از بدن بیمار خارج شد.

عمل جراحی این دختر به علت نداشتن تمکن مالی به صورت رایگان انجام شد.
همرسانی نوشتار: