سازوکار پرداخت عیدی به ۷۰ هزار دانشجومعلم اعلام شد

معاون وزارت آموزش وپرورش گفت: ۷۰ هزار نفر از دانشجو معلمان مشمول دریافت عیدی هستندکه ۴۵ هزار نفر از آنها تمام وقت بوده و عیدی کامل دریافت می کنند.

  1. شنبه ۱۹ بهمن ۹۸ ساعت ۱۵:۲۰ (۱ ماه،۳ هفته قبل)
سازوکار پرداخت عیدی به 70 هزار "دانشجومعلم" اعلام شد
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ، علی الهیار با اشاره به چگونگی پرداخت عیدی به دانشجو معلمان اظهار کرد: آموزش وپرورش به عنوان یک دستگاه اجرایی در مقام تفسیر قانون نیست و ما ملزم به اجرای قوانینی هستیم که به تصویب مراجع ذی ربط ازجمله دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش وپرورش رسیده است.

وی افزود: پرداخت عیدی به دانشجومعلمان بر اساس مصوبه هیأت وزیران است که هر ساله ابلاغ می شود و میزان پرداخت در آن به طور شفاف توضیح داده می شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: در این مصوبه شرط پرداخت عیدی به کارکنان دولت، اشتغال به خدمت تمام وقت است و دانشجومعلمان در وزارت آموزش وپرورش اشتغال به تحصیل دارند و اشتغال به کار محسوب نمی شود و براساس این مصوبه و بدون مجوز قانونی نمی توانستیم عیدی پرداخت کنیم و بخشنامه ای که قبلاً به استان ها ارسال کردیم براساس بند "۱" همین مصوبه بوده است.

مجوز قانونی پراخت عیدی به دانشجومعلمان صادر شد

الهیار با بیان اینکه در مصاحبه های قبلی به جامعه دانشجو معلمان گفته بودم که اگر مجوز قانونی داشته باشیم آمادگی پرداخت داریم، گفت: این موضوع مطرح و پیگیری شد تا اینکه در نامه ای که به وزارت آموزش وپرورش داده شد، دانشجو معلمان را مشمول و مصداق بند "۱" مصوبه هیئت وزیران دانست و پرداخت عیدی به آنان را جایز دانست که برای ما حجت است و در حال حاضر همکاران نحوه انجام کار را برنامه ریزی می کنند.

وی در ادامه اضافه کرد: به دانشجومعلمان مانند سایر کارکنان و به نسبت اشتغال به تحصیلی که دارند، عیدی پرداخت خواهد شد.

۴۵ هزار دانشجو معلم عیدی را کامل دریافت می کنند

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: ۷۰ هزار دانشجو معلم مشمول دریافت عیدی هستند که ۴۵ هزار نفر از آنان تمام وقت می باشند و عیدی کامل دریافت خواهند کرد.

الهیار ادامه داد: ۲۵ هزار نفر از دانشجو معلمان نیمه وقت هستند که از اشتغال به تحصیل تمام وقت فاصله گرفته اند و متناسب با همان و بر اساس مجوزهای موجود پرداخت عیدی به آنان نیز صورت خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش در پایان با اشاره به دانشجو معلم تمام وقت و نیمه وقت، گفت: دانشجو معلم تمام وقت دانشجویی است که به طور کامل در دانشگاه فرهنگیان اشتغال به تحصیل دارد و دانشجو معلم نیمه وقت دانشجویی است که دوران تحصیل وی تمام شده و بخش از واحدهای درسی اش باقی مانده است.

همرسانی نوشتار: