واکنش آموزش و پرورش به انتشار تصاویری از وضعیت مدرسه سادات درچه؛ مرمت بر عهده نوسازی مدارس است

مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: ریخته شدن گچ های سقف مدرسه سادات درچه مشکل ساز نبوده و پیگیری مرمت و بازسازی این مدرسه به عهده اداره کل نوسازی مدارس استان است.

  1. شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ ساعت ۱۱:۲۸ (۲ ماه قبل)
واکنش آموزش و پرورش ‌به انتشار تصاویری از وضعیت مدرسه سادات درچه؛ مرمت بر عهده ‌نوسازی مدارس است‌
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ازاصفهان، تصاویر فروریختن گچ های سقف مدرسه سادات در شهر درچه خبرساز شد و همین امر سبب شد تا برای بازسازی و مرمت این مدرسه پیگیری های لازم توسط رئیس اداره آموزش وپرورش خمینی شهر و اداره کل نوسازی مدارس اصفهان انجام شود.

در این راستا مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان به خبرنگار گفت: روز جمعه رئیس اداره آموزش وپرورش خمینی شهر به جهت پاسخ گویی مردمی و به اتفاق رسانه ها به مدرسه ابتدایی سادات درچه رفتند که مقداری از سقف کلاس های این مدرسه ریخته شده بود.

محمد اعتدادی افزود: مسئولان مدرسه مابقی گچ های مانده در سقف را برای جلوگیری از ریزش مجدد تراشیدند و اقدامات پیشگیری آن انجام شده است البته اداره کل نوسازی مدارس استان باید مرمت آن را به عهده بگیرد و به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه بازسازی و تجهیز مدارس به عهده سازمان نوسازی مدارس است، گفت: مرمت و بازسازی مدارس فرسوده به ویژه آن هایی که در اطراف اصفهان و مناطق محروم هستند مربوط به اداره کل آموزش وپرورش استان نیست بلکه اداره کل نوسازی مدارس باید به این مسائل ورود جدی داشته باشد.

اعتدادی همچنین با رد ادعایی که آموزش وپرورش استان اصفهان به جای رسیدگی به مدارس و مطالبات معلمان به یکی از قطب های سیاسی تبدیل شده است، تأکید کرد: باید مصداق این حرف را نشان دهند و یا بگویند که چیست و در حال حاضر آرامشی فارغ از مسائل سیاسی در آموزش وپرورش استان حاکم است. قطعاً می گویم که به هیچ وجه دنبال مسائل سیاسی نیستم.

مرمت و بازسازی مدارس به ویژه مدارسی که در شهرستان ها فرسوده شده اند به عهده اداره کل نوسازی مدارس است. مدرسه ابتدایی سادات در درچه نیز دچار فروریختگی هایی از سقف مدارس شده بود که با پیگیری های مسئولان مربوطه و اصحاب رسانه این مسئله در حال بررسی است و تا کنون مشکلی برای دانش آموزی پیش نیامده است.

واکنش آموزش و پرورش  به انتشار تصاویری از وضعیت مدرسه سادات درچه؛ مرمت بر عهده  نوسازی مدارس است

۱۶۹/ش

همرسانی نوشتار: