زنگ انقلاب در مدارس کشور نواخته شد

"زنگ انقلاب" همزمان با ورود امام خمینی (ره) به کشور ساعت ۹.۳۳ صبح نواخته شد.

  1. شنبه ۱۲ بهمن ۹۸ ساعت ۱۰:۰۱ (۳ هفته،۴ روز قبل)
"زنگ انقلاب" در مدارس کشور نواخته شد
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ؛ همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به کشور "زنگ انقلاب" در مدارس سراسر کشور در ساعت ۹.۳۳ دقیقه صبح همزمان با ورود امام به کشور نواخته شد.

مراسم نمادین زنگ انقلاب در مجتمع آموزشی رفاه منطقه ۱۲ تهران به صدا درآمد و وزیر آموزش و پرورش و یک دانش آموز، زنگ انقلاب را نواختند.

همرسانی نوشتار: