نمایندگان وضعیت استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی را تعیین تکلیف کردند

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مشمولین خرید خدمت آموزشی حق التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی را مشخص کردند.

  1. یکشنبه ۲۹ دی ۹۸ ساعت ۱۵:۲۴ (۱ ماه قبل)
نمایندگان وضعیت استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی را تعیین تکلیف کردند
به گزارش فرانگر

خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ دی )قوه مقننه با تغییر دستورکار برای بررسی استفساریه ماده الحاقی به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این استفساریه آمده است: آیا مشمولین تبصره ۱۰ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش اصلاحیه مصوب ۳ شهریور ۹۵ که با آموزش و پرورش همکاری داشته اند و حقوق خود را از سرانه مدارس، مشارکت های مردمی، سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده اند از جمله نیروهای خریدخدمت آموزشی حق التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ ۲۶ مهر سال ۱۳۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق الذکر شامل استخدام در ماده الحاقی مصوب شهریور ۹۷ می شود؟

در پاسخ به این استفساریه آمده است: بله مشمولین تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی از جمله نیروهای خریدخدمات آموزشی حق التدریسی غیرمستمر و پیش دبستانی که تا تاریخ ۲۶ مهر سال ۹۱ و همچنین آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی در قانون فوق الذکر که با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از سرانه مدارس و مشارکت های مردمی، سازوکار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، موسس یا شرکت های طرف قرارداد با آموزش و پرورش دریافت کرده اند  شامل استخدام در ماده الحاقی مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ می شوند.

نمایندگان مجلس با ۱۵۹ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه این استفساریه را تصویب کردند.

همرسانی نوشتار: