انتشار فراخوان طرح های پژوهشی مشترک ایران و روسیه

دومین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و روسیه منتشر شد تا شاهد توسعه فعالیت های علمی و فناورانه میان محققان دو کشور باشیم.

  1. چهارشنبه ۲۵ دی ۹۸ ساعت ۱۵:۳۶ (۱ هفته،۱ روز قبل)
انتشار فراخوان طرح‌های پژوهشی مشترک ایران و روسیه
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ؛ صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش های بنیادی روسیه  در دومین فراخوان مشترک خود، از پروژه های پژوهشی مشترک در زمینه های علمی حمایت می کند.

همرسانی نوشتار: