سواد خواندن دانش آموزان ابتدایی نیازمند ارتقا است

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان دوره ابتدایی در زمینه سواد خواندن نیاز به تکمیل مهارت دارند و مسئولان باید به فکر ارتقای سطح سواد خواندن باشند.

  1. شنبه ۲۳ آذر ۹۸ ساعت ۱۰:۲۹ (۱ ماه،۱ هفته قبل)
سواد خواندن دانش‌آموزان ابتدایی نیازمند ارتقا است
به گزارش فرانگر

فرهاد کریمی در مراسم هفته پژوهش، اظهار کرد: در زمینه سواد خواندن، مهارت دانش آموزان نیاز به تکمیل دارد و در این زمینه نیاز به کار داریم،  انتخاب دانش آموزان ابتدایی در هفته پژوهش به این دلیل است که مسئولان به فکر ارتقای سطح سواد خواندن آنها باشند.

وی افزود: آثار دانش آموزان دوره دوم ابتدایی براساس جشنواره جابر بن حیان انتخاب شد و در حوزه داستان و مطالعه ۵ اثر شاخص را انتخاب کردیم.

رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: آثار برگزیده متوسطه از جنس پژوهش، اختراع و ابداع است؛ برخی طرح ها حاوی پیام هایی از جنس فناوری است و حتی پژوهش هایی در حوزه علوم انسانی و روانشناسی توسط دانش آموزان  انجام شده است.

کریمی بیان کرد: آثار برگزیده دوره متوسطه اول براساس جشنواره خوارزمی انتخاب شد و ۷ اثر  معرفی شدند و در دوره دوم متوسطه براساس جشنواره خوارزمی و ثبت اختراع، هفت اثر برتر را انتخاب کردیم.

وی ادامه داد: وزارت آموزش وپرورش ارزش بسیاری برای تفکر دانش آموزان قائل است و در سند تحول نقش مدرسه، معلم و دانش آموز پژوهنده و آموزش پژوهش محور جلوه گر و به نقش محوری تعقل و تفکر اشاره شده است، شکوفایی توانایی شناختی سطح بالا  نظیر تفکر و خلاقیت نیازمند عزم جدی حوزه برنامه ریزی، تأمین اعتبارات، معلم توانمند و مدرسه و محیط مشوق یادگیری است.

همرسانی نوشتار: