بودجه ۵۷ هزار میلیارد تومانی آموزش وپرورش در سال ۹۹+ جزییات

بودجه آموزش وپرورش برای سال ۹۹، ۵۷ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان تعیین شد، مسئولان این وزارتخانه از درخواست اختصاص ۷۳ هزار میلیارد تومان خبر داده بودند.

  1. یکشنبه ۱۷ آذر ۹۸ ساعت ۱۲:۵۴ (۱ ماه،۲ هفته قبل)
بودجه 57 هزار میلیارد تومانی آموزش‌وپرورش در سال 99+ جزییات
به گزارش فرانگر

جزییات بودجه آموزش وپرورش برای سال ۹۹ منتشر شد.

بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش وپرورش در سال ۹۹ معادل ۵۷ هزار و  ۱۲۲ میلیارد و ۷۷۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

سه هزار و ۶۲ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برای اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اختصاص یافت.

بودجه سال ۹۹ در مقایسه با سال های گذشته تفاوت هایی هم دارد، به عنوان مثال با جزییات بیشتری همراه است و به جای دستگاه ها به برنامه ها بودجه داده اند.

بودجه واحدهای زیر مجموعه آموزش وپرورش نیز بدین شرح است:

ارتقای سلامت دانش آموزان: ۱۳۷ میلیارد و ۴۴۱ میلیون تومان.

برنامه تربیت بدنی دانش آموزان: ۲۷۰ میلیارد تومان.

برنامه آموزش ابتدایی: ۲۳هزار و ۳۳۳ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان.

برنامه آموزش استثنایی: یک هزار و ۳۱۸ میلیارد و ۴۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان.

برنامه آموزش پیش از دبستان: ۵۲ میلیارد تومان.

برنامه آموزش دوره متوسطه اول: ۱۵ هزار و ۵۱۴ میلیارد و ۲۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

بودجه ایران , وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ,

برنامه آموزش دوره متوسطه دوم: ۹ هزار و ۲۲ میلیارد و ۸۷۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.

برنامه حمایت از فرهنگیان: ۶۱ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان.

برنامه تأمین کتاب های درسی، مواد آموزشی و کمک آموزشی:  ۶۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان.

برنامه راهبری توسعه مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی: ۴۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون تومان.

برنامه راهبری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور:۲۸ میلیارد و ۲۱۳ میلیون تومان.

برنامه آموزش و پرورش دانش آموزان سرآمد: ۴۱ میلیارد و ۲۲۳ میلیون تومان.

برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان: ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.

برنامه پرورشی، امور تربیتی و توانمندسازی دانش آموزان: ۲۰۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان.

بودجه ایران , وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ,

ارتقای حرفه ای معلمان: ۸۲ میلیارد و ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان.

برنامه آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه ای: دو هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

برنامه آموزش دوره متوسطه کاردانش: سه هزار و ۱۷۹ میلیارد و ۹۷۶ میلیون تومان.

بودجه ایران , وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران ,

همرسانی نوشتار: