بدیهی ترین اصل در تدوین بودجه آموزش وپرورش که سازمان برنامه وبودجه ندید

سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس گفت: اختصاص بودجه آموزش وپرورش بر مبنای عملکرد واقعی آنقدر واضح و شفاف است که نیازی به تحلیل و کارشناسی ندارد اما با این حال بازهم بودجه این وزارتخانه مبتنی بر سال قبل بسته و بر حجم مطالبات همچنان اضافه می شود.

  1. دوشنبه ۱۱ آذر ۹۸ ساعت ۱۰:۲۱ (۶ ماه قبل)
بدیهی‌ترین اصل در تدوین بودجه آموزش‌وپرورش که سازمان برنامه‌وبودجه ندید
به گزارش فرانگر

حمایت میرزاده خبرنگار اجتماعی خبرگزاری درباره بودجه سال ۹۹ وزارت آموزش وپرورش که از سوی سازمان برنامه وبودجه معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده و اختلاف قابل توجه این رقم با بودجه ۷۳ هزار میلیارد  تومانی که از سوی آموزش وپرورش پیشنهاد شده است، اظها ر کرد: داستان آموزش وپرورش هیچ ارتباطی به نفت و تحریم ندارد، روزی که نفت را بشکه ای ۱۲۰ دلار می فروختیم و کشور با مشکلات امروز مواجه نبود باز هم برای آموزش وپرورش در این کشور کاری نشد.

وی افزود: کل مسئولان نظام باید بپذیرند آموزش وپرورش در اولویت است و قبل از توزیع بودجه بین دستگاه های مختلف، چندرغاز حقوق معلم را بدهند آن هم براساس عملکرد واقعی نه وضعیت سال قبل، این مسئله آنقدر شفاف است که نیاز به تحلیل و کارشناسی ندارد چون تعداد معلمان و میزان حقوق آنها مشخص است اما تدوین بودجه براساس عملکرد واقعی از سوی سازمان برنامه و بودجه مورد توجه نیست.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بخشی از بودجه سال ۹۸ به دلیل مطالبات منتقل شده سال ۹۷ از قبل پیش خور شد؛ بخشی از بودجه سال ۹۹ هم برای مطالبات انباشت شده سال ۹۸ پیش خور می شود، یکبار باید قبل از تقدیم لایحه بودجه به جهت حقوق بودن، تکلیف آن در دولت مشخص شود.

درآمدهای مجلس دردی از آموزش وپرورش دوا نمی کند

میرزاده بیان کرد: با درآمدهایی که توسط مجلس در قانون بودجه برای آموزش وپرورش تعیین می شود نمی توان حقوق پرداخت با این ها  اگر مشکل گچ یا کاغذ کپی مدارس را حل کنیم کار بزرگی انجام شده است!

کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی نخستین اثر مخرب کاهش بودجه ۹۹

وی با اشاره به اینکه خرید خدمات آموزشی یا توسعه مدارس غیردولتی در نهایت تراکم کلاس های درس مدارس دولتی را کم می کند و باز هم تمام مشکلات سرجای خودش است، گفت: بهتر است بگوییم خرید خدمات هیچ مشکلی از آموزش وپرورش حل نمی کند پس مسئولان سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک راهکار به آن نگاه  نکند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان کرد: بودجه آموزش وپرورش نباید با تمرکز بر بودجه سال قبل بسته شود با این روند شکاف عمیق تر می شود از سوی دیگر مبلغ درآمدهای ناشی از منابعی که مجلس در قانون بودجه تعریف می کند آنقدر ناچیز است که در نهایت بتوان با آن برخی کارهای جزئی را انجام داد و بی توجهی به بودجه آموزش وپرورش  در نهایت مدارس دولتی را هر روز ضعیف تر از قبل می کند.

همرسانی نوشتار: