مدارس استان تهران یکشنبه هم تعطیل شد

براساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوا مدارس استان تهران روز یکشنبه ۱۰ آذر تعطیل شد.

  1. شنبه ۹ آذر ۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ (۵ ماه،۴ هفته قبل)
مدارس استان تهران یکشنبه هم تعطیل شد
به گزارش فرانگر

مدارس تمامی  مقاطع تحصیلی استان تهران به جز سه شهر فیروزکوه، دماوند و پردیس روز یکشنبه ۱۰ آذر تعطیل شد.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فردا دایر است.

امروز شنبه ۹ آذر نیز مدارس استان تهران تعطیل بود.

همرسانی نوشتار: