صفر تا صد استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

جزییات استخدام مربیان پیش دبستانی، حق التدریسان غیرمستمر و آموزشیاران نهضت سوادآموزی اعلام شد که براین اساس معلمان حق التدریس در ۶ رشته و آموزشیاران نهضت فقط در رشته آموزگاری جذب می شوند.

  1. دوشنبه ۴ آذر ۹۸ ساعت ۱۳:۱۱ (۶ ماه،۱ هفته قبل)
صفر تا صد استخدام معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
به گزارش فرانگر

طبق اعلام محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش وپرورش،  تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آغاز شده است و شیوه نامه استخدام نیز در آموزش و پرورش تنظیم و به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده است.

براساس شیوه نامه استخدام، مشمولین قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی فرایند استخدام آنها دارای مراحل ذیل است:

مربیان پیش دبستانی افرادی هستند که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۱ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری داشته اند و برابر اسناد، مدارک ثبت و احراز شده از محل اعتبارات دولتی حق الزحمه دریافت کرده اند.

حق التدریس غیرمستمر: افرادی هستند که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۱ در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق التدریس آزاد با وزارت آموزش وپرورش همکاری داشته و دارای شناسه حق التدریس صادره از سوی آموزش وپرورش بوده و حق الزحمه خود را از محل اعتباارت دولتی دریافت کرده اند.

آموزشیاران نهضت سوادآموزی: افرادی که با رعایت ضواربط و مقررات آموزشی و اداری با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و شناسه تدریس در نهضت سوادآموزی از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشتند و حق الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت کرده و همکاری آنان هم اکنون ادامه دارد.

آموزش دهنده مستمر "دو نفر و بالاتر" نهضت سوادآموزی: آموزش دهندگانی که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲ حداقل دو دوره به صورت مستقیم با نهضت سوادآموزی همکاری مستمر داشته و در هر دوره حداقل دو نفر سوادآموز را تحت پوشش قرار داده و حق الزحمه خود را از محل اعتبارات دولتی دریافت کرده و همکاری آنان هم اکنون ادامه دارد.

شرایط عمومی استخدام

به موجب ماده ۳ آئین نامه و براساس بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت قوانین و مقررات گزینش، استخدام مشمولین به صورت پیمانی و مطابق مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی و با رعایت موارد ذیل انجام می شود:

۱. داشتن تابعیت ایرانی.

۲. انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

۳. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

۴. نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر.

۵. دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز "برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش بینی شده است."

۶. داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.

۷. اعتقاد به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.

۸. التزام به قانون اساسی.

تبصره: استخدام ایثارگران و خانواده های آنها براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.

استخدام مربیان پیش دبستانی و حق التدریس ها در ۶ رشته

شرایط اختصاصی استخدام

مربیان پیش دبستانی و حق التدریسان غیرمستمر پس از شرکت و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان در رشته های شغلی آموزگاری، دبیری، هنرآموزی، مربی امور تربیتی مدارس، مراقب سلامت و مشاور تحصیلی با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و براساس نیاز مناطق آموزش وپرورش به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت، سنوات خدمت و در سقف ظرفیت تخصیصی "مجوز استخدام سالیانه" اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی و مطابق فرم امتیازبندی و به ترتیب امتیازات فضلی تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته استخدام می شوند.

سهمیه تخصیصی به هر استان به تناسب سهمیه استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و براساس وضعیت نیروی انسانی استان مطابق نیاز جاری و میزان بازنشستگی در سال و ورود نیروی انسانی محاسبه خواهد شد.

پایان همکاری با افرادی که نمره قبولی در آزمون را کسب نکنند

تبصره: براساس ماده ۶ آئین نامه اجرایی افرادی که نمره قبولی در آزمون پایان دوره را کسب نکنند به محض اعلام نتایج، ادارات کل آموزش وپرورش مکلفند به همکاری آنها خاتمه دهند.

استخدام آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت فقط در رشته آموزگاری

آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی "کسب حدنصاب لازم" که توسط وزارت آموزش وپرورش برگزار می شود و در صورت اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی یکساله در رشته شغلی آموزگاری در دانشگاه و براساس فرم امتیازبندی و ظرفیت استخدام سالانه اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی به ترتیب امتیازت فضلی تا پایان برنامه ششم توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته استخدام می شوند.

سهمیه تخصیصی به هر استان به تناسب سهمیه استخدام ابلاغی از سوی سازمان اداری و استخدامی و براساس وضعیت نیروی انسانی استان مطابق نیاز جاری و میزان بازنشستگی در سال و ورود نیروی انسانی محاسبه خواهد شد.

تبصره: براساس ماده ۶ آئین نامه، افرادی که نمره قبولی در آزمون داخلی و پایان دوره آموزشی را کسب نکنند به محض اعلام نتایج، ادارات کل آموزش وپرورش مکلفند به همکاری آنان خاتمه دهند.

احراز نیاز در رشته، دوره تحصیلی و جنسیت

الف: مدیران کل آموزش وپرورش استان ها می توانند به منظور تعدیل نیاز ناشی از بازنشستگی و ورود نیروی انسانی همچنین فرایند نقل وانتقالات تا ۱۵ درصد از نیازهای اعلام شده را بین مناطق آموزشی با هماهنگی اداره کل امور اداری وزارت آموزش وپرورش بازتوزیع کنند.

ب: نیازهای اعلام شده به هیچ عنوان به منزله تعهد استخدام به میزان نیازهای نیست بلکه صرفاً یکی از معیارهای توزیع سهمیه های تخصیصی سازمان اداری و استخدامی است.

ج: علاوه بر نیازهای اعلام شده عوامل زیر نیز  در توزیع سهمیه تخصیصی سازمان اداری و استخدامی بین مناطق آموزشی مؤثر است:

۱. محاسبه تعداد بازنشستگان.

۲. محاسبه نیروهای ورودی آموزش و پرورش از محل سهمیه های تخصیصی اعم از متعهدین خدمت و ماده ۲۸.

۳. نرخ پوشش تحصیلی و اختلاف آن تا نُرم کشوری.

۴.تعداد کلاس های تحت پوشش خرید خدمات.

۵. تعداد سرباز معلمان هر استان.

کسب حدنصاب نمره آزمون داخلی

پس از برگزاری آزمون داخلی به منظور تعیین حدنصاب، نمرات به تفکیک بخش عمومی و تخصصی محاسبه شده و حدنصاب معادل ۵۰ درصد نمره کل آزمون با ارزش وزنی ۴۰ درصد برای مواد عمومی و ۶۰ درصد برای مواد تخصصی.

تذکر: کسب حدنصاب برای مشمولین ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد براساس تبصره سه ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، کسب حداقل ۸۰ درصد حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش وپرورش و علوم الزامی است.

تبصره ۱: براساس تبصره ۱ ماده ۵ آئین نامه و با توجه به نیاز وزارت آموزش وپرورش، آزمون داخلی آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی در شغل آموزگاری برگزار می شود.

تبصره ۲: کسب حدنصاب لازم در آزمون داخلی به منزله استخدام تلقی نشده و استخدام افراد دارای حدنصاب با در نظر گرفتن نیاز و در سقف مجوزهای تخصیص یافته "سالیانه" و اعمال امتیازات عوامل امتیازآور "فرم امتیازبندی" انجام می شود.

آزمون داخلی فقط یکبار برگزار می شود

تبصره ۳: با توجه به اینکه قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش وپرورش مصوب ۱۳ شهریور ۹۷ مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شده است، آزمون داخلی در طول برنامه ششم توسعه صرفاً یکبار توسط این وزارتخانه برگزار می شود بنابراین افرادی که به هر دلیل موفق به شرکت در آزمون نشده یا حدنصاب تعیین شده را کسب نکنند از ادامه فرایند استخدام حذف و به همکاری آنها خاتمه داده می شود.

سپردن تعهد

مطابق ماده ۲ آئین نامه، نقل وانتقال مشمولین پذیرفته شده برای استخدام قبل از ۱۰ سال امکانپذیر نبوده و آنان موظفند قبل از صدور حکم استخدام نسبت به سپردن تعهد محضری از طریق ادارات کل آموزش وپرورش اقدام کنند.

فرایند شناسایی مشمولین

ادارات کل آموزش وپرورش موظفند پرونده مشمولین "مربیان پیش دبستانی و حق التدریس غیرمستمر" را مورد بررسی قرار داده و در صورت داشتن شرایط نسبت به امتیازبندی افراد مطابق با فرم امتیازبندی اقدام کنند.

سازمان نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری اداره کل امور اداری ادارت کل آموزش وپرورش استان ها نسبت به بررسی پرونده مشمولین "آموزشیاران نهضت سوادآموزی و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی قبل از سال ۹۲" اقدام کرده و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به معرفی آنها به اداره کل امور اداری جهت شرکت در آزمون داخلی اقدام شود تا پس از شرکت و کسب حدنصاب آزمون داخلی نسبت به امتیازبندی افراد مطابق با فرم امتیازبندی اقدام شود.

معرفی افراد مشمول به دانشگاه فرهنگیان جهت گذراندن دوره آموزشی در سقف سهمیه تخصیص یافته "مجوز استخدام" صرفاً از طریق امور اداری خواهد بود.

چنانچه پس از معرفی افراد به دانشگاه محرز شود که آنها فاقد شرایط قانونی و آئین نامه بوده، اداره کل امور اداری مکلف است از ادامه روند تعیین تکلیف و استخدام جلوگیری به عمل آورد.

مواد آزمون داخلی ویژه آموزشیاران نهضت سوادآموزی

مواد آزمون داخلی در دو بخش عمومی و تخصصی به شرح زیر است:

مواد آزمون عمومی: فناوری اطلاعات و مهارت های هفت گانه ICDL، معارف اسلامی، ریاضی و آمار مقدماتی، زبان و ادبیات فارسی، اسلاعات عمومی-هوش و توانمندی های ذهنی و زبان انگلیسی عمومی.

آزمون تخصصی: این آزمون به صورت چندگزینه ای است و مواد آن عبارتند از: اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، روانشناسی پرورشی، روانشناسی رشد، روش ها و فنون تدریس، اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی.

نحوه ثبت نام شرکت در آزمون

افراد مشمولی که در مهلت مقرر پرونده آنها توسط کارگروه منطقه، استان و سازمان نهضت سوادآموزی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است پس از اعلام سهمیه تخصیصی می توانند با ورود به سایت مرکز سنجش وپایش کیفیت آموزشی به آدرسWWW.ACE.MEDU.IR از نحوه ثبت نام، زمان و مکان برگزاری آزمون داخلی مطلع شوند.

نحوه اطلاع رسانی

نحوه اطلاع رسانی به آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر دو نفر و بالاتر نهضت سوادآموزی از طریق زیر است:

پورتال وزارت آموزش وپرورش به آدرس www.medu.ir.

سایت های سازمان نهضت سوادآموزی، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی و ادارات کل آموزش وپرورش.

فرم امتیازبندی در ذیل قابل مشاهده است:

معلمان حق التدریس , وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران , سازمان نهضت سواد آموزی ,

همرسانی نوشتار: