انتقاد رئیس فراکسیون فرهنگیان به مصوبه رتبه بندی معلمان

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با انتقاد از اینکه مصوبه دولت برای رتبه بندی معلمان در این فراکسیون و کمیسیون آموزش طرح و بررسی نشد، گفت:ما هم مانند معلمان منتظر نتیجه کار می مانیم.

  1. دوشنبه ۴ آذر ۹۸ ساعت ۱۳:۰۷ (۶ ماه،۱ هفته قبل)
انتقاد رئیس فراکسیون فرهنگیان به مصوبه رتبه‌بندی معلمان
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به اینکه مصوبه اخیر دولت در اجرای نظام رتبه بندی معلمان هندوانه نبریده است با طرح این پرسش که آیا این همان رتبه بندی معطوف به سند تحول بنیادین است؟ گفت: طرح رتبه بندی معلمان سال ۹۲، در دولت وقت تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. وی افزود: براساس طرح سال ۹۲ که برگرفته از سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است، مقرر شد معلمان در چهار رتبه مربی، استادیار، دانشیار و استاد رتبه بندی شوند. وزیر اسبق آموزش وپرورش تأکید کرد: در این طرح مصوب شده بود که نباید حقوق معلمان بعد از اجرای نظام رتبه بندی از ۸۰ درصد حقوق ومزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با سابقه ومدرک علمی مشابه کمتر باشد. وی افزود: بر اساس نظام رتبه بندی معلمان، مهندسی نیروی انسانی در سیستم آموزش وپرورش نیز لحاظ شده و تعریف و تبیین جایگاه معلم خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری بود.حاجی بابایی با انتقاد از این که مصوبه اخیر رتبه بندی معلمان که در دولت مصوب شده است بدون طرح در فراکسیون فرهنگیان و کمیسیون آموزش مجلس و بی پشتوانه مشورت با نمایندگان مردم به تصویب رسیده است، گفت: ما نمایندگان مردم به ویژه کمیسیون آموزش و فراکسیون فرهنگیان هیچ اطلاعی از طرح رتبه بندی مصوب اخیر هیئت دولت نداریم.

اجرای رتبه بندی همانند هیئت علمی دانشگاه نیاز به تصویب در در مجلس داشت رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: این طرح مصوب دولت که بنا به گفته وزیر آموزش وپرورش برای اجرا ابلاغ شده است مانند هندوانه نبریده است که نمی دانیم حاصل آن برای فرهنگیان شیرین و قرمز است یا سفید و بی مزه . وی گفت: نظام رتبه بندی معلمان اگر بخواهد متضمن احکام هیئت علمی باشد براساس ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه باید توسط دولت به مجلس ارائه شود، ولی اگر بخواهد در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد دولت آن را مصوب و اجرا می کند. حاجی بابایی در پایان بیان کرد: ما هم مانند معلمان منتظر نتیجه کار می مانیم.

همرسانی نوشتار: