مدرسه دارالفنون به مجتمع فرهنگی و تربیتی تبدیل می شود

مدیر مدرسه دارالفنون گفت: هم اکنون در مرحله ای هستیم که این مدرسه به مجتمع فرهنگی، تربیتی و هویتی بر بستر تاریخی تبدیل شود و مخاطبان ما یعنی دانش آموزان باید تاریخ پربار معاصر خود را بشناسند.

  1. چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۸ ساعت ۱۲:۰۶ (۲ هفته،۲ روز قبل)
مدرسه دارالفنون به مجتمع فرهنگی و تربیتی تبدیل می‌شود
به گزارش فرانگر

مسعود بهرامی مدیر مدرسه دارالفنون در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مدرسه یادگار امیرکبیر است، اظهار کرد: دارالفنون نخستین مدرسه پس از دوره مکتب خانه است و اتفاقات تعلیم و تربیت در اینجا رقم می خورد.

وی افزود: در جلسه امروز با معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بحث اعتبارات فعلی دارالفنون و اعتبارات مورد نیاز برای سال آینده بررسی شد، گفت: برای مرمت و بازسازی این مدرسه نیاز به اعتبار است و درباره نحوه جلب مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی نیز تلاش می کنیم.

مدیر مدرسه دارالفنون افزود: هم اکنون در مرحله ای هستیم که این مدرسه به مجتمع فرهنگی، تربیتی و هویتی بر بستر تاریخی تبدیل شود و مخاطبان ما یعنی دانش آموزان باید تاریخ پربار معاصر خود را بشناسند.

وی در پایان گفت: مدرسه دارالفنون دارای ردیف مستقل بودجه است و بخش غربی ساختمان آن به صورت اضطراری نیاز به رسیدگی دارد.

همرسانی نوشتار: