اتلاف ۱۵ هزار میلیارد تومانی منابع با از دست رفتن ۴۲ درصد زمان آموزش در مدارس

کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه آمار ارائه شده درباره بالا بودن زمان آموزش در ایران و ۱۲۹۰۰ ساعت آموزش صحیح نیست، گفت: ۴۲ درصد زمان آموزش از دست می رود و ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع اتلاف می شود.

  1. دوشنبه ۲۷ آبان ۹۸ ساعت ۱۳:۰۱ (۲ هفته،۴ روز قبل)
اتلاف 15 هزار میلیارد تومانی منابع با از دست رفتن 42 درصد زمان آموزش در مدارس
به گزارش فرانگر

محمدجواد محسنی نیا کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در نشست بررسی موضوع زمان آموزش در آموزش و پرورش ایران که در محل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزارشد، اظهار کرد: زمان آموزش در بحث یادگیری موثر است اما عوامل دیگری همچون عوامل خانوادگی، دوستان، استعداد ذاتی نیز دخیل هستند.

وی افزود: میزان زمان آموزش در دوره ابتدایی ۵ هزار و ۱۰۰ ساعت است که این زمان در کشوری مانند ژاپن ۵ هزار و ۷۸۵ ساعت است؛ همچنین دانش آموزان ابتدایی در ایران ۱۰۲۰ روز در طول سال به مدرسه می روند.

کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه در بحث جنبه های اقتصادی زمان آموزش سه وجه قابل بررسی است، گفت: وجه نخست مربوط به هزینه های اضافی ناشی از افزایش زمان آموزش است، وجه دوم جنبه های اقتصادی زمان آموزش، اتلاف منابع ملی، انسانی و عده بهره وری امکانات و منابع ناشی از تفاوت زمان واقعی آموزشی با زمان رسمی است و وجه سوم جنبه اقتصادی استفاده از زمان آموزش از منظر دانش آموزان، زمان از دست رفته است که به دلیل انتخاب آموزش در مقابل سایر انتخاب ها از دست می دهد.

۵ عامل مؤثر بر کاهش زمان واقعی آموزش

محسنینیا با اشاره به ۵ عامل موثر بر تعیین زمان واقعی آموزش ادامه داد: وقفه های زمانی بین ساعات دروس، زمانی که معلم وقت خود را صرف تدریس نمی کند، زمانی که دانش آموز وقت خود را صرف یادگیری نمی کند، غیبت های معلم و دانش آموز و تعطیلات فصلی و اتفاقی را می توان نام برد.

وی بیان کرد: زمان تقویمی و رسمی آموزش در تمام کشورها واحدهای زمانی است که به صورت رسمی مورد توافق قرار می گیرد و از طریق مراجع سیاستگذار و تعیین کننده در چارچوب مقررات آموزشی در هر یک از دوره های تحصیلی به همراه برنامه های درسی مورد تأیید و تصویب قرار می گیرد و زمان واقعی آموزش به عبارتی سهمی از زمان رسمی و تقویم آموزشی است که به تدریس اختصاص می یابد.

مقایسه زمان آموزش در ایران و ژاپن

کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه با اشاره به زمان آموزش در پایه های مختلف تحصیلی در ایران مطرح کرد: دانش آموزان در دوره ابتدایی ۸۵۰ ساعت، دوره متوسطه اول ۱۰۲۰ ساعت،  متوسطه نظری ۱۱۹۰ ساعت و متوسطه فنی و حرفه ای و کاردانش ۱۳۶۰ ساعت آموزش دریافت می کنند.

محسنی نیا خاطرنشان کرد: زمان آموزش در دوره اول متوسطه در کشور ژاپن به طور میانگین ۱۰۵۰ ساعت است و دانش آموزان در طول سال ۳۵ هفته به مدرسه می روند که این زمان در کشور ما در طول سال ۳۰۶۰ ساعت و  ۳۴ هفته است.

۷۰ روز از زمان آموزش در مدارس ایران از دست می رود

وی بیان کرد: زمان قابل پیش بینی در ۹ ماه سال تحصیلی باید ۱۹۲.۵ ساعت و ۳۸.۵ هفته باشد و شورای عالی آموزش و پرورش تعیین کرده است که سال تحصیلی از ابتدای مهر تا پایان خرداد باشد اما زمان آموزش به دلایل مختلف از جمله امتحانات میان ترم و امتحانات پایانی کاهش می یابد که باید به آن ۱۳ تا ۱۵ روز تعطیلات نوروز، تعطیلات رسمی بین سال تحصیلی به طور میانگین ۱۵ روز و وقفه های زمانی در طول سال تحصیلی به دلایل مختلف از جمله بارش برف یا آلودگی هوا به طور میانگین ۱۰ روز را اضافه کرد یعنی در عمل از ۱۷۰ روز زمان آموزش ۷۰ روز آن از دست می رود.

کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: اگر فرض را بر این بگذاریم که تعداد روزهای واقعی آموزش در طول سال تحصیلی ۱۲۰ روز باشد و تعداد هفته های مفید آموزش نیز ۲۴ هفته، تفاوت زمان واقعی و رسمی ۵۰ روز می شود یعنی ۷۰ درصد زمان آموزش رسمی را خواهیم داشت، زمان واقعی آموزش رسمی ما به جای ۱۱۷۳۰ ساعت ۶۸۴۰ ساعت است.

زمان آموزش در ایران ۱۲۹۰۰ ساعت نیست،این آمار اشتباه است

محسنی نیا ادامه داد: اینکه می گویند آموزش رسمی در ایران ۱۲۹۰۰ ساعت است به هیچ عنوان صحیح نیست بلکه زمان آموزش در ایران ۱۱۷۳۰ ساعت است و ۴۸۹۰ ساعت تفاوت بین زمان واقعی آموزش با زمان رسمی آموزش داریم و ۴۲ درصد زمان را اتلاف می کنیم.

۱۵ هزار میلیارد تومان اتلاف منابع با کاهش زمان آموزش

وی درباره برآورد خسارت های اقتصادی ناشی از زمان آموزش در ایران، تصریح کرد: دولت به طور متوسط ۲.۵ میلیون تومان برای هر دانش آموز ابتدایی، ۳.۵ میلیون تومان برای هر دانش آموز متوسطه اول، ۵ میلیون تومان برای هر دانش آموز دوره متوسط نظری و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر دانش آموز شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش هزینه می کند؛ به عبارتی به ازای هر نفر ساعت دانش آموز ابتدایی دو هزار و ۹۰۰ تومان، دانش آموز متوسط اول سه هزار و۴۰۰ تومان، دانش آموز متوسطه دوم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و دانش آموز فنی و حرفه ای و کاردانش ۴ هزار و ۱۰۰ تومان هزینه می شود.

کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: هزینه نفرساعت اتلاف شده در دوره ابتدایی ۷۹۴۰ میلیارد تومان، متوسطه اول ۳۴۰۰ میلیارد تومان، متوسط دوم ۳۱۵۴ میلیارد تومان است و در مجموع ۱۵هزار میلیارد تومان اتلاف منابع را داریم.

محسنی نیا افزود: زمان آموزش در دوره ابتدایی به طور میانگین ۸۵۰ ساعت است که در مقایسه با سایر کشورها یک سوم کمتر بوده و در دوره های بالاتر یک سوم بیشتر است.

همرسانی نوشتار: