مدارس تهران فردا تعطیل نیست

معاون عمرانی استاندار تهران، گفت: تمام مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی فردا در استان تهران دایر خواهند بود.

  1. یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸ ساعت ۲۱:۱۴ (۲ هفته،۵ روز قبل)
مدارس تهران فردا تعطیل نیست
به گزارش فرانگر

محمدی تقی زاده معاون عمرانی استاندار تهران خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ، اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی فردا صبح تمام مدارس تمام مقاطع تحصیلی استان تهران فردا دایر خواهد بود.

همرسانی نوشتار: