برنامه درسی غیرایدئولوژیک وجود خارجی ندارد!

معاون طراحی و تولید مواد و رسانه های آموزشی با اشاره به اینکه برنامه درسی غیرایدئولوژیک وجود خارجی ندارد، از ایدئولوژیک بودن تا ایدئولوژی زدگی برنامه درسی در ایران توضیحاتی داد.

  1. چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ ساعت ۱۵:۱۵ (۳ هفته،۳ روز قبل)
برنامه درسی غیرایدئولوژیک وجود خارجی ندارد!
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ حسن ملکی امروز در نشست تخصصی ایدئولوژی و برنامه درسی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با حضور برخی کارشناسان از جمله نعمت الله فاضلی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و محمود مهرمحمدی عضو شورای عالی آموزش و پرورش و استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران بسیار بیشتر از برخی کشورها احتیاج داریم به اینکه نسبت بین ایدئولوژی و برنامه درسی روشنتر، ابهامات برطرف و به سؤالات پاسخ داده شود تا در فضای شفاف به طراحی و تدوین برنامه درسی اقدام کرد.

وی  افزود: برنامه درسی غیرایدئولوژیک نداریم و نمی توانیم برنامه درسی داشته باشیم که غیرایدئولوژیک بوده و آمیخته به نظام ارزشی نباشد، این محال است؛ هر نظریه ای مبتنی بر دستگاه فکری و فلسفی متولد و از آن دستگاه مجموعه نظام فکری و ارزشی تولید می شود که به مرکز فرماندهی و اتاق فکر مرئی و نامرئی تبدیل خواهد شد.

معاون طراحی و تولید مواد و رسانه های آموزشی گفت: پائولو فریره یکی از نظریه پردازان برنامه درسی است که در الگوی نظریه انتقادی جای می گیرد، نام نخستین کتاب او آموزش ستم دیدگان بود و مطالعه این کتاب گویای آن است که یک فعال سیاسی با مسائل برخورد می کند و می خواهد از طریق برنامه درسی، ستم دیدگان را آزاد کند بنابراین از ایدئولوژی پیشرفت گرایی شاخه ای ایجاد و در برابر این ایدئولوژی موضع می گیرد و تأکید دارد توجه ایدئولوژی پیشرفت گرایی به کودک و تجربیات او به حد افراط رسیده و برهمین اساس از نیازهای اجتماعی بازمانده است به همین دلیل موضع گیری ایدئولوژیک کرده و نظریه بازسازی گرایی اجتماعی تولید می شود.

ملکی ادامه داد: روح برنامه درسی یک نظام هنجاری و ارزشی است، نوع نظام هنجاری فرق می کند چون منبعث از یک دستگاه فلسفی است و این دستگاه ها با هم متفاوت هستند؛ در جمهوری اسلامی ایران اگر بر پایه فلسفه تربیتی اسلام و ایدئولوژی اسلامی اقدام به طراحی و تدوین برنامه درسی کرده و آن را ترویج می کنیم متناسب با ادبیات برنامه درسی این کار درست است.

وی عنوان کرد: به طور طبیعی می توان یک دستگاه فلسفی را مطرح و تبیین کرد و نظام ارزشی منبعث از آن را مطرح و برنامه درسی را طراحی کرد؛ همانند برنامه درسی ملی کشور ما بنابراین تا اینجا می توان پذیرفت که در این کشور می توانیم فلسفه های متعدد و ایدئولوژی های گوناگون را مورد نقد قرار داده و بر پایه نظام ارزشی خود از برنامه درسی حرف بزنیم.

از ایدئولوژیک بودن تا ایدئولوژی زدگی برنامه درسی ایران

معاون طراحی و تولید مواد و رسانه های آموزشی گفت: اما ایدئولوژی زدگی که مطرح می شود و می گویند برنامه های درسی ایران بدین شکل است در این رابطه باید بگوییم ایدئولوژیک بودن با ایدئولوژی زدگی متفاوت است و برنامه درسی باید ایدئولوژیک باشد اما زمانی که نسبت ایدئولوژی با برنامه درسی نامعقول شود، به سمت ایدئولوژی زدگی می رویم؛ صورت بندی ایدئولوژی باید با ادبیات برنامه درسی انجام شود.

ملکی مطرح کرد: ایدئولوژی به عنوان یک لباس باید به قامت برنامه درسی بیاید و اگر این کار صورت نگیرد دو اتفاق ناگوار پیش می آید و طراحان برنامه درسی به ایدئولوژی زدگی متهم می شوند، اگر لباس ایدئولوژی به پیکر برنامه درسی پُرو نشود و خیاطان که همان طراحان برنامه درسی هستند از میان کارشناسان متبحر نباشند، لباس ایدئولوژی از پیکر برنامه درسی بلندتر می شود و ما متهم می شویم که چرا فلان مباحث را در برنامه درسی مطرح می کنیم، بخشی از انتقادات به این دلیل است که بنده با آن کاملا موافق هستم.

وی تصریح کرد: حالت دوم این است که ایدئولوژی از قامت برنامه درسی کوتاه تر شود و اینجاست که بخش سرگردان برنامه درسی طعمه سایر ایدئولوژی ها شده و راه ورود برای ایدئولوژی هایی غیر از مبانی فلسفی مورد تأیید ما بازمی شود؛ به هرحال آنچه قطعی است و باید بپذیریم این است که برنامه درسی غیرایدئولوژیک وجود خارجی ندارد.

همرسانی نوشتار: