چرا معلمان حق التدریس و نهضتی لرستان به استان تهران منتقل شدند؟

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: ۴۵۰۰ نیروی نهضتی و حق التدریس در این استان وجود دارد که نیاز ما فقط ۵۰۰ نفر بود و به سایر استان ها اعلام کردیم در صورت تمایل می توانند از این نیروها برای جبران کمبود معلم استفاده کنند.

  1. شنبه ۲۰ مهر ۹۸ ساعت ۱۲:۲۷ (۴ ماه،۲ هفته قبل)
چرا معلمان حق‌التدریس و نهضتی لرستان به استان تهران منتقل شدند؟
به گزارش فرانگر

رضا زینی وند خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ، در پاسخ به این پرسش که "آیا استان لرستان باکمبود معلم مواجهه نیست که ۱۵۰۰ نفر از نیروهای حق التدریس و نهضتی را به شهرستان های استان تهران اعزام کرده اید؟" اظهار کرد: در استان لرستان ۴۵۰۰ نیروی نهضتی، خرید خدمات و حق التدریس وجود دارد که نیاز ما برای امسال فقط ۵۰۰ نفر بود و نمی توانیم تمام این افراد را ساماندهی و جذب کنیم.

وی افزود: ممکن است با توجه به موج بازنشستگی ها در سال های آینده به نیروهای بیشتری نیاز داشته باشیم و احتمال به کارگیری این افراد باشد اما برای امسال ظرفیتی وجود نداشت همچنین براساس قانون برنامه ششم توسعه باید تا پایان برنامه معلمان حق التدریس را ساماندهی کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: در برخی از مناطق استان با مازاد نیرو مواجه هستیم و تا زمانی که آنها تعیین تکلیف نشوند اجازه صدور ابلاغ حق التدریس نداریم البته در برخی شهرها مانند الیگودرز، ازنا، درود و بروجرد به نیروهای حق التدریس نیاز داشتیم و از میان افرادی که بومی همانجا بودند ساماندهی کردیم.

زینی وند با اشاره به اینکه در استان لرستان به اندازه چند استان نیروی حق التدریس وجود دارد، مطرح کرد: اعلام کردیم هر استانی به نیرو نیاز دارد درخواست خود را به ما اعلام کند و ما پرونده نیروهای حق التدریس خود را برای آنها ارسال می کنیم، شهرستان های استان تهران اعلام نیاز کرد و شهر تهران نیز نیرو خواسته بود اما اعلام کرد نمی توانم آنها را به کارگیری کنم.

مدیرکل آموزش وپرورش استان لرستان در پاسخ به این پرسش که "انتقال این نیروها به استان های دیگر با توجه به هزینه های زندگی در استان تهران راهکار مناسبی است؟" گفت: ما نیز می دانیم این افراد حق التدریس هستند و حقوقی که به آنها پرداخت می شود اندک و گاه تا یک میلیون تومان است و حتی به مایحتاج روزانه هم نمی رسد اما راه دیگری نداشتیم.

وی ادامه داد: ۸۰۰ پرونده در این رابطه از سال ۹۶ تا به امروز شکل گرفته است و ۶ هزار پرونده را بررسی کردیم که ۴۲۰۰ نفر واجد شرایط بودند و تعدادی از آنها را ساماندهی کردیم.

همرسانی نوشتار: