مدارس تهران کلاس بدون معلم ندارد

از تدریس مدیر و معاون تا جذب ۱۵۰۰ معلم غیربومی

مدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به ساماندهی ۱۵۰۰ معلم از استان لرستان در مدارس شهرستان های تهران گفت: از مدیران و معاونان خواستیم تا زمانی که معلم مورد نیاز تأمین می شود در کار تدریس ما را همراهی کنند.

  1. پنجشنبه ۱۸ مهر ۹۸ ساعت ۰۹:۱۶ (۴ ماه،۳ هفته قبل)
مدارس تهران کلاس بدون معلم ندارد/ از تدریس مدیر و معاون تا جذب 1500 معلم غیربومی
به گزارش فرانگر

محمد صیدلو خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ، درباره کمبود معلم در شهرستان های استان تهران و کلاس های بدون معلم با گذشت بیش از دو هفته اظهار کرد: هیچ کلاس بدون معلمی نداریم چرا که از بسیاری از مدیران و معاونان مدارس که قصد گرفتن حق التدریس و اضافه کار نداشتند خواهش کردیم تا وقتی که بتوانیم نیروی مورد نیاز را تأمین کنیم به ما کمک کنند.

وی افزود: در برخی مناطق هم مدیران و معاونان ساعات حق التدریس برداشته اند و برای تدریس سرکلاس می روند یعنی یک شیفت مدیر و معاون هستند و در شیفت مخالف تدریس می کنند که از نظر قانونی منعی ندارد اما گروه نخست برخلاف میل شان این کار را کرده اند و ما از آنها خواهش کردیم تا وقتی که نیرو تأمین می شود به عنوان معلم ثابت کلاس در شیفت مخالف اضافه کار بگیرند.

۱۵۰۰ معلم از استان لرستان به شهرستان های تهران آمدند

مدیرکل آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران با اشاره به اینکه ۱۵۰۰ نیرو از استان لرستان پرونده هایشان آمده است و آنها را در مدارس شهرستان های تهران ساماندهی می کنیم،گفت: پس از آن نیروهایی که مایل نبودند اضافه کار بردارند مانند مدیران و معاونان مدارس که مطلوب است فقط مدیریت کنند خارج  خواهند شد.

۳۴ مدرسه تحت پوشش خرید خدمت آموزشی از بخش خصوصی

صیدلو در ادامه عنوان کرد: طرح خرید خدمات آموزشی نیز در حال اجراست و ۳۴ مدرسه ای که سال گذشته مجوز برای آنها گرفتیم به این شیوه فعالیت می کنند و مدرسه ای اضافه نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش "با توجه به اینکه حق التدریس ها با تأخیر پرداخت می شود استقبال معلمان از ساعات حق التدریس به چه صورت بود؟" گفت: یکی از اشکالاتی که سال گذشته وجود داشت عدم پرداخت به موقع حق التدریس ها بود و معلمان تمایل چندانی به ساعات اضافه  تدریس نداشتند و ما از مدیران مدارس خواهش کردیم با توجه به ارتباطی که با معلمان دارند و اعتبار شخصی خود، از معلمان بخواهند که در این زمینه کمک کنند تا آموزش و پرورش آسیب نبیند.

صیدلو در پایان بیان کرد: ۱۸۰۰ معلم در شهرستان های استان تهران به عضویت طرح معلم تمام وقت درآمدند و استقبال خوبی بود و در این رابطه رتبه دوم کشور را داشتیم.

همرسانی نوشتار: