فانی: با مشکل انگیزه به ویژه در معلمان مرد مواجه هستیم

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: امروز در انگیزش به ویژه در معلمان مرد با مشکل مواجه هستیم! آموزش و پرورش هرچه تعداد نیروی انسانی اش بیشتر شود، بودجه دولت به تعداد کارکنان تقسیم و سهم هر فرد کاهش می یابد.

  1. شنبه ۳۰ شهریور ۹۸ ساعت ۱۲:۳۷ (۸ ماه،۱ هفته قبل)
فانی: با مشکل "انگیزه" به‌ویژه در معلمان مرد مواجه هستیم
به گزارش فرانگر

خبرگزاری ؛ علی اصغر فانی در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره ساختار کلی نظام آموزش در کشور اظهار کرد: در سند تحول بنیادین ۶ زیرنظام منابع انسانی، مدیریت فضا و تجهیزات، ارزشیابی و پژوهش، منابع مالی، برنامه ریزی درسی و مدیریت تعریف شده است. این ۶ زیرنظام با یکدیگر کار کرده و نظام آموزشی را تشکیل می دهند.

وی افزود: از این ۶ زیرنظام اگر ۵ مورد آن کم یا ناقص باشند نظام آموزش و پرورش تعطیل نمی شود اما اگر زیرنظام نیروی انسانی و به عبارتی معلم تعطیل شود نظام آموزشی هم تعطیل می شود مهمترین عنصر و فاکتور نظام آموزشی، معلم است.

فانی عنوان کرد: ممکن است کلاس در حیاط درس تشکیل شود، مشکل مالی وجود داشته باشد یا کتاب دیر برسد اما نظام آموزشی به هر روی پیش می رود اما اگر معلم نداشته باشیم، کلاس تشکیل نمی شود.

وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمان باید دو ویژگی جدی داشته باشند تا به عامل تحول تبدیل شوند، گفت: معلم باید دو ویژگی انگیزه و توانمندی جهت پاسخ به نیاز دانش آموز امروز را دارا باشد؛ نیاز است معلمان باسابقه و قدیمی اطلاعاتشان به روز شود؛ امروز در انگیزش به یژه درمعلمان مرد با مشکل روبه رو هستیم و باید این دو ویژگی تقویت شوند.

هر سال ۲۵ تا ۳۰ درصد کمبود بودجه داریم

وی به مطالبات معلمان که هنوز پرداخت نشده است اشاره کرد و افزود: در ۴۰ سال بعد از انقلاب هرساله ۲۵ تا ۳۰ درصد کمبود بودجه در آموزش و پرورش داشته ایم که دولت بخشی را تامین می کند و بخشی از آن به سال بعد منتقل می شود و مشکلات را مضاعف می کند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت: اگر به دنبال اجرای سندتحول هستیم اولین و مهمترین کار این است که مشکل منابع مالی را حل و مشکلات معیشتی فرهنگیان را جهت ایجاد انگیزش برطرف کنیم.

تعداد کارکنان آموزش و پرورش باید کاهش یابد!

فانی به اقدامات انجام شده درباره رتبه بندی اشاره کرد و افزود: قرار است فاز جدید رتبه بندی در هفته های اول مهر اجرا شود که بخشی از مشکلات معیشتی را حل می کند منتها معیشت بحث امروز و دیروز نیست. آموزش و پرورش هرچه تعداد نیروی انسانی اش بیشتر شود، بودجه دولت به تعداد پرسنل تقسیم و سهم هر پرسنل کاهش می یابد. یکی از راه حل ها این است که سهم آموزش و پرورش از دولت افزایش و مخرج این کسر کوچک شود و تعداد پرسنل کاهش یابد و به سمت چابک سازی برود.

۱۵ درصد بودجه دولت باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد

وی افزود: اکنون حدود ۱۰ درصد بودجه دولت به آموزش و پرورش اختصاص می یابد که بعضی سال ها به هشت و برخی سال ها به ۱۴ درصد هم رسیده است اگر سهم آموزش و پرورش از بودجه دولت یعنی صورت این کسر در شرایط فعلی به ۱۵ درصد برسد می توانیم با چابک سازی و کاهش نیروی انسانی وضعیت را بهبود دهیم.

نسبت دانش آموز به معلم باید ۱۴.۵ به یک باشد

وی با اشاره به تحصیل ۱۲.۵ میلیون دانش آموز در مدارس دولتی در مقابل ۹۶۰ هزار نیروی انسانی گفت: اگر نسبت این دو را محاسبه کنیم رقم مناسبی نمی شود و باید به ۱۴.۵ دانش آموز به ازای هر معلم برسد. توزیع نیروی انسانی به لحاظ جنسیت، جایگاه جغرافیایی و رشته هم یکی از چالش های جدی است در منطقه ای کمبود و در مناطقی تورم نیرو داریم مثلا در حاشیه تهران کمبود و در شمال تهران تورم نیروی انسانی داریم.

وزیر اسبق آموزش و پرورش به سیستم آموزش و پرورش متحول فنلاند اشاره کرد و گفت: در آموزش و پرورش فنلاند اختیارات مدارس بالاست و معلم دو ویژگی انگیزه و توانمندی را دارد.

فانی به متمرکز بودن آموزش و پرورش کشور اشاره کرد و افزود:در استرالیا هر مدرسه ای خودش نیروی انسانی استخدام و برنامه درسی را درچارچوبی تدوین می کند. این امر به دلیل ساختار حکومتی در کشور ما امکان پذیر نیست، اما تفویض اختیار امکان دارد. در سالی که آموزش و پرورش را تحویل گرفتم سالانه ۸۰۰ بخشنامه به مدارس می رفت و روزی که بیرون آمدم به ۳۰۰ بخشنامه رسیده بود.

وی با بیان اینکه لازمه تفویض اختیار، اول توانمندی افراد و دوم تقریب نگرش هاست، متذکر شد: اگر بخواهیم دادن اختیارات به مدارس و مناطق را دنبال کنیم باید به این دو نکته توجه کنیم.

وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم با تاکید بر اینکه مهمترین عنصر نظام تعلیم و تربیت، معلم است عنوان کرد: در یک زمانی معلم هایی که اعتراضاتی داشتند در پلاکاردهایشان نوشته شده بود "از فقر ناراحت نیستیم از فرق ناراحتیم." در فیش حقوقی معلم ها مواردی چون ایاب و ذهاب و... دیده نمی شود.

همرسانی نوشتار: