شهریه ۱۷ تا ۲۰ میلیونی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد صحت دارد؟

محسن نفر گفت: افزایش شهریه ۱۷ تا ۲۰ میلیونی صحت ندارد و شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد به هیچ وجه ترمی ۲۰ میلیون نمی شود. تاریخ انتشار: ۱۵:۳۱ - ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۴۸۹۰۶

  1. چهارشنبه ۲۰ شهریور ۹۸ ساعت ۱۵:۳۶ (۵ ماه،۲ هفته قبل)
شهریه ۱۷ تا ۲۰ میلیونی رشته‌های پزشکی دانشگاه آزاد صحت دارد؟
به گزارش فرانگر

هفته گذشته دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد در نامه ای خطاب به علی اکبر ولایتی افزایش ۲۲ درصدی شهریه را بیشتر از میزان معقول عنوان کرده اند و به این موضوع اشاره کرده اند که این افزایش ممکن است منجر به انصراف تعدادی از دانشجویان شود. در بخشی از این نامه آمده است؛ رشد ۲۲ درصدی بسیار بیشتر از میزان معقول افزایش شهریه بوده و حتی در کوتاه مدت ممکن است روند جذب دانشجویان به دانشگاه را با کندی یا خلل مواجه سازد و با بهم خوردن ترکیب جمعیتی دانشگاه از طریق ورود حداکثری قشر ثروتمند ولو با رتبه های علمی پایین تر، جایگاه علمی دانشگاه و ترکیب فرهنگی آن با خطرات جدی مواجه شود.

همچنین مخاطبان خبرگزاری میزان از شهریه های نجومی رشته ای پزشکی و دندان پزشکی و افزایش این شهریه به ترمی ۱۷ تا ۲۰ میلیون خبر دادند و خواهان رسیدگی این موضوع شدند.

در این رابطه محسن نفر، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد در پاسخ به این سوال که افزایش شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد تا ۲۰ میلیون صحت دارد یا خیر؟ گفت: افزایش شهریه فقط مربوط به رشته ای پزشکی نیست و مربوط به همه رشته ها دانشگاه آزاد است.

افزایش شهریه دانشگاه آزاد چند درصد بوده است؟

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که این افزایش شهریه چند درصد بوده است؟ بیان کرد: ۱۸ تا ۲۲ درصد افزایش شهریه رشته های دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید را داشته ایم.

میزان افزایش شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد

نفر در ادامه گفت: افزایش شهریه رشته های پزشکی حتی کمتر از این میزان بوده و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش شهریه را داشته اند یعنی شهریه های پزشکی افزایشی کمتر از بقیه رشته ها بداشته است ولی در مجموع رشته های پزشکی هزینه بر هستند.

شهریه ۱۷ تا ۲۰ میلیونی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد صحت دارد؟

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که شهریه ۱۷ تا ۲۰ میلیونی رشته های پزشکی دانشگاه آزاد صحت دارد؟ گفت: خیر این عدد صحت ندارد و شهریه رشته های پزشکی دانشگاه آزاد به هیچ وجه ترمی ۲۰ میلیون نمی شود. با این وجود شهریه رشته های مختلف متفاوت است.

وی در ادامه تاکید کرد: میزان افزایش شهریه های پزشکی از میزان افزایش رشته های دیگر کمتر است و به عبارتی می توان گفت که شهریه رشته های پزشکی مثل بقیه افزایش پیدا کرده و بیشتر افزایش پیدا نکرده است.