اقدامات دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت حمایت از رشته های مرتبط با صنعت گردشگری

ابراهیم صالحی عمران گفت: حدود ۴۰ تا ۳۰ درصد رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای وابسته به گردشگری، صنایع غذایی است. به دنبال تفاهم نامه در سازمان میراث فرهنگی هستیم تا رشته هایی که به رونق صنعت گردشگری کمک می کند را آموزش و راه اندازی کنیم. تاریخ انتشار: ۰۷:۰۰ - ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۴۶۶۳۱

  1. سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸ ساعت ۰۷:۰۶ (۵ ماه،۲ هفته قبل)
اقدامات دانشگاه فنی و حرفه‌ای در جهت حمایت از رشته‌های مرتبط با صنعت گردشگری
به گزارش فرانگر

ابراهیم صالحی عمران، رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای اظهار کرد: تفاهم نامه ای با دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فنی و حرفه ای منعقد شد به این دلیل که دانشگاه فنی و حرفه ای پتانسیل خوبی برای تربیت دبیر و استادکار برای تربیت معلم در هنرستان ها و فنی و حرفه ای ها دارد.

وی در ادامه گفت: با توجه به استقبال از رشته های فنی و حرفه ای در بحث دبیر فنی و استادکار در کاردانش و فنی و حرفه ای ها پتانسیل خوبی وجود دارد که خیلی جدی گرفته نمی شود در حالی که دانشگاه فنیو حرفه ای توان خوبی برای تربیت استادکار فنی و تربیت دبیر رشته های فنی دارد.

صالحی عمران افزود: بر همین اساس دوره های آموزشی را برای استادکاران در دانشگاه فنی و حرفه ای گذاشتیم؛ که بعدا روارد کاردانش و هنرستان شوند و بعدا نیز می توانند در کیفیت دوره آموزش هنرستان بسیار فعال شوند.

وی در ادامه درباره اقدامات دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت حمایت از رشته های مرتبط با صنعت گردشگری گفت: اقدامات دانشگاه فنی و حرفه ای درباره تربیت رشته های دانشگاه شامل همه مشاغل و حرفه ها می شود و حتی می تواند در برخی حوزه ها مثل صنعتی کشاورزی پزشکی و گردشگری نیز وارد شود.

صالحی عمران در ادامه بیان کرد: تا کنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای به رشته های فنی و مهندسی اختصاص داده شده است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای در ادامه گفت: چون هزینه های آن بسیار بالاست سایر ارکان ها به این رشته ها ورود نمی کنند.

صالحی عمران افزود: حدود ۴۰ تا ۳۰ درصد رشته های دانشگاه فنی و حرفه ای وابسته به گردشگری، صنایع غذایی است. به دنبال تفاهم نامه در سازمان میراث فرهنگی هستیم تا رشته هایی که به رونق صنعت گردشگری کمک می کند را آموزش و راه اندازی کنیم.