آخرین آمار ثبت نام کنندگان در کاردانی فنی و حرفه ای ۹۸

حسین توکلی گفت:آمار نهایی ثبت نام کنندگان در کاردانی فنی و حرفه ای تعداد ۴۵ هزار ۴۴۵ داوطلب اقدام به ثبت نام نمودند. ظرفیت پذیرش در این دوره ۲۲۳ هزار ۱۹۵ هزار نفر است. تاریخ انتشار: ۱۱:۳۳ - ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۴۶۵۱۷

  1. دوشنبه ۱۱ شهریور ۹۸ ساعت ۱۱:۳۷ (۵ ماه،۲ هفته قبل)
آخرین آمار ثبت نام کنندگان در کاردانی فنی و حرفه‌ای ۹۸
به گزارش فرانگر

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور گفت: مهلت ثبت نام در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه ای نظام آموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه سال ۱۳۹۸ روز پنجشنبه ۷ شهریور ماه ۹۸ پایان یافت.

وی گفت:آمار نهایی ثبت نام کنندگان در کاردانی فنی و حرفه ای تعداد ۴۵ هزار ۴۴۵ داوطلب اقدام به ثبت نام نمودند. ظرفیت پذیرش در این دوره ۲۲۳ هزار ۱۹۵ هزار نفر است.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته محل های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی بودن و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.