جزئیات جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه ها در فراخوان شهریور

ثبت نام متقاضیان از ۱۳ مهر آغاز می شود

محمد رضا رضوان طلب گفت: پس از اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیات علمی که براساس فرم ها و شرایط مربوطه انجام میشود؛ سامانه جذب اعضای هیات علمی نسبت به ارسال اطلاعات پرونده داوطلبان به دانشگاه های محل درخواست آنان اقدام می کند و با نظر هیات اجرایی جذب؛ افراد واجد شرایط اولیه برای انجام مصاحبه علمی دعوت میشوند. تاریخ انتشار: ۰۷:۰۰ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۴۰۹۶۴

  1. سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ ساعت ۰۷:۰۶ (۳ ماه،۳ هفته قبل)
جزئیات جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها در فراخوان شهریور /  ثبت نام متقاضیان از ۱۳ مهر آغاز می‌شود
به گزارش فرانگر

محمد رضا رضوان طلب، معاون وزیر علوم و رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی خبرنگار درباره جذب اعضای هیات علمی برای فراخوان شهریور ماه گفت: جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از ۱۹ مرداد شروع و تا ۴ شهریور ادامه دارد و دانشگا ها فرصت دارند تا نیاز های خود را برای جذب اعضای هیات علمی اعلام کنند.

رضوان طلب در ادامه بیان کرد: پس از اعلام نیاز دانشگاه ها، تخصیص ظرفیت و بررسی نیاز ها توسط مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی صورت می گیرد که از ۵ شهریور تا ۱۶ شهریور؛ این مرکز تقاضا ها و اعلام نیاز ها را بررسی میکند و درنهایت پس از تطبیق نیاز ها و تایید مرکز نظارت؛ که از ۲۰ شهریور تا ۲۵ شهریور زمانبندی شده است، تخصیص ها صورت میگیرد.

معاون وزیر علوم در ادامه افزود: از ۲۶ شهریور فراخوان آغاز و متقاضیان جذب اعضای هیات علمی تا ۶ مهر به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا در سامانه جذب ثبت نام نمایند و مدارک خود را بارگذاری کنند.

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی در ادامه در پاسخ به این سوال که فرایند جذب در چه تاریخی شروع خواهد شد گفت: فرایند رسیدگی به ثبت نام متقاضیان نیز از ۱۳ مهر آغاز میشود و دانشگاه ها از سیزدهم مهر تا سیزدهم دی ماه فرصت دارند به این تقاضا ها رسیدگی کنند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که متقاضیان باید به چه سایتی برای ثبت نام مراجعه کنند گفت: متقاضیان برای رسیدگی باید به سایت Www.mjazb.ir مراجعه کنند.

رضوان طلب در ادامه افزود: پس از اعلام فراخوان عمومی جذب اعضای هیات علمی که براساس فرم ها و شرایط مربوطه انجام میشود؛ سامانه جذب اعضای هیات علمی نسبت به ارسال اطلاعات پرونده داوطلبان به دانشگاه های محل درخواست آنان اقدام می کند و با نظر هیات اجرایی جذب؛ افراد واجد شرایط اولیه برای انجام مصاحبه علمی دعوت میشوند.

معاون وزیر علوم گفت: پس از انجام مصاحبه علمی و عمومی پرونده ها به هیات اجرایی جذب دانشگاه هاجهت بررسی همه مدارک و جمع بندی صلاحیت ها ارجاع می شود و با رای اعضای هیات اجرایی؛ دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه؛ پرونده متقاضیانی را که موردتایید اولیه هیات اجرایی جذب قرار گرفته اند؛ از طریق سامانه جامع جذب به دبیرخانه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ارسال می کند. هیات مرکزی جذب تصمیم نهایی را در مدت ۴۵ روز به دانشگاه اعلام میکند. صدور ابلاغ حکم استخدام پیمانی پس از تایید هیات مرکزی جذب وزارت علوم ازسوی دانشگاه و مراکز و موسسات آموزش عالی مربوطه صادر خواهد شد.

رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی در ادامه در پاسخ به این سوال که نتیجه فراخوان بهمن ۹۷ که مقرر بود در خرداد ماه اعلام شود هنوز مشخص نشده گفت: اگر بازه زمانی رسیدگی به پرونده ها در دانشگاه ها بیش از ۹۰ روز طول بکشد؛ این دوره خارج از جدول زمانبندی تلقی میشود و از سوی مراجع بالاتر قابل رسیدگی خواهد بود.

همرسانی نوشتار: