رتبه ۹ رشته تجربی و ۵۳ زبان خارجی را کسب کردم

رتبه ۹ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی گفت: مدرسه ام سمپادی است و کلاس نمی رفتم، ولی آزمون شرکت می کردم. مدرسه اجباری به شرکت کردن در آزمون و استفاده از کتب کمک آموزشی برایمان نگذاشته بود فقط در صورت علاقه خودمان برایمان تخفیف می گرفت. تاریخ انتشار: ۰۳:۰۰ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۴۰۹۵۲

  1. سه شنبه ۲۲ مرداد ۹۸ ساعت ۰۳:۰۶ (۳ ماه،۳ هفته قبل)
رتبه ۹ رشته تجربی و ۵۳ زبان خارجی را کسب کردم
به گزارش فرانگر

مهران منتظر، رتبه ۹ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از تفت یزد در کنکور سراسری ۹۸ خبرنگار درباره میزان ساعات مطالعه برای کنکور گفت: از ۳ سال قبل شروع به خواندن کرده بودم، ولی از اوایل مرداد این مطالعه را جدی تر کردم.

مهران منتظر در ادامه درباره میزان ساعات مطالعه اش گفت: روز های مدرسه حدود ۵ تا ۶ ساعت مطالعه داشتیم و روز های تعطیل حدود ۱۱ ساعت مطالعه می کردم.

رتبه ۹ گروه آزمایشی علوم تجربی در ادامه گفت: در رشته زبان های خارجی هم شرکت کرده بودم و در آنجا رتبه ۵۳ را کسب کردم.

رتبه ۹ تجربی و ۵۳ زبان های خارجی در ادامه درباره انتخابش برای ادامه تحصیل کفت: برق دانشگاه صنعتی شریف انتخاب من برای ادامه تحصیل است.

رتبه ۵۳ زبان های خارجی در ادامه گفت: تفریحاتم خیلی کم شده بود و استفاده از فضای مجازی و گوشی نیز کاملا صفر شده بود به این دلیل که تابستان گوشیم سوخت و دیگر اقدام به خرید گوشی جدید نکردم.

وی در ادامه درباره مدرسه محل تحصیل فرزندش گفت: مدرسه ام سمپادی است و کلاس نمی رفتم، ولی آزمون شرکت می کردم. مدرسه اجباری به شرکت کردن در آزمون و استفاده از کتب کمک آموزشی برایمان نگذاشته بود فقط در صورت علاقه خودمان برایمان تخفیف می گرفت.

وی در پایان گفت: فقط سهمیه مناطق داشتم.