گفت و گوی میزان با رتبه ۷ ریاضی کنکور ۹۸

انتخابم مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است

مادر پارسا امینی گفت: از تابستان سال گذشته به صورت جدی شروع به مطالعه کرد و همیشه داخل اتاق بود و درس می خواند جز ساعت هایی که در مدرسه بود و فقط ۶ ساعت در روز استراحت داشت. تاریخ انتشار: ۰۷:۰۰ - ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۴۰۹۵۱

  1. دوشنبه ۲۱ مرداد ۹۸ ساعت ۰۷:۰۸ (۳ ماه،۳ هفته قبل)
گفت و گوی میزان با رتبه ۷ ریاضی کنکور ۹۸ /  انتخابم مکانیک دانشگاه صنعتی شریف است
به گزارش فرانگر

مادر پارسا امینی، رتبه ۷ ریاضی کنکور ۹۸ از مشهد درباره علت موفقیت فرزندش در کنکور گفت: از تابستان سال گذشته به صورت جدی شروع به مطالعه کرد و همیشه داخل اتاق بود و درس می خواند جز ساعت هایی که در مدرسه بود و فقط ۶ ساعت در روز استراحت داشت.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که بیان کرد: از فضای مجازی اصلا استفاده نمی کرد. ن مسافر و نه مهمانی یک سال است که نرفته و مدره تیز هوشان می رفت و کامپوتر برق و مکانیک یکی رو انتخاب می کند خودم به برق و کامپوتر و فرزندم مکانیک و کامپوتر را دوست دارد و به فکر دکترای مکانیک است.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که انتخاب خودتان و فرزندتان دانشگاه های مشهد است یا تهران گفت: فقط باید دانشگاه شریف قبول شود.