دانش آموزان روی دروس پول ساز سرمایه گذاری می کنند

درآمد جامعه پزشکی مهارشدنی نیست

حسین خنیفر گفت:دانش آموزان برای درس ریاضی وقت نمی گذارند، چون تاثیری در قبولی بعدی آن ها ندارد و بیشتر روی دروس آینده ساز و پول ساز سرمایه گذاری می کنند. تاریخ انتشار: ۰۸:۱۵ - ۱۹ تیر ۱۳۹۸ - کد خبر: ۵۳۱۶۱۸

  1. چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ ساعت ۰۸:۲۶ (۱ هفته،۶ روز قبل)
دانش آموزان روی دروس پول ساز سرمایه گذاری می‌کنند / درآمد‌ جامعه پزشکی مهارشدنی نیست
به گزارش فرانگر

حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان درباره وضعیت آموزش ریاضی به دانشجو معمان دانشگاه فرهنگیان و انتقادات به این دانشگاه برای ارزش قائل نشدن به این درس که نتیجه آن ضریب های پایین درس ریاضی در کنکور است اظهار کرد: در پاسخ به این انتقادات باید از منتقدین پرسید تحقیق میدانی انجام داده اند؟ اگر تحقیقاتی انجام داده اند از مدل تحلیل محتوا انجام استفاده کرده اند؟ آیا روی رشته ریاضی به صورت تخصصی کار کرده اند؟

وی در ادامه در توضیح بیشتر این امر بیان کرد: ممکن است یک معلم در درس ریاضی مفاهیم را به خوبی ارائه نمی کند و منتقدین این امر به همه معلمان دانشگاه فرهنگیان تعمیم می دهند.

خنیفر در ادامه بیان کرد: ممکن است ضعف معلمین نقطه ای باشد و در منطقه ای یک معلم دچار ضعف ریاضی باشد و نتیجه این ضعف این بشود که این امر را به ۹۸ پردیس و مرکز تعمیم می دهند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان در ادامه بیان کرد: این کار باید مستنتج از یک تحقیق علمی باشد که کار میدانی انجام شود که ریاضیات در این دانشگاه ضعیف است یا ضعیف نیست.

رویکرد ۱۰ ساله اخیر خانواده ها به سمت تجربی رفته است

وی در ادامه افزود: مشکل اصلی دیگر این است که رویکرد ۱۰ ساله اخیر خانواده ها به سمت تجربی و عدم علاقه به رشته های علوم انسانی و علوم پایه و ریاضی رفته است و نتیجه این گرایش به یک نوع از زدگی از ریاضی در سطح آموزش عمومی منتج شده است.

رویکرد خانواده ها سود شده است

خنیفر در ادامه بیان کرد: آموزش و پرورش وظیفه خود را انجام می دهد و بهترین معلم را به سر کلاس درس می فرستد، ولی رویکرد خانواده ها سود شده است.

خنیفر در ادامه بیان کرد: هم اکنون شرکت کنندگان کنکور و متقاضیان رشته تجربی و متقاضیان رشته پزشکی را که ببینید متوجه می شود که امعان نظری به علوم انسانی و ریاضی و فیزیک و شیمی نیست.

چگونه مطالبه ی احیای ریاضی را داریم؟

وی در ادامه بیان کرد: وقتی هدف گرفتن ضریب ۴ زیست شناسی باشد برای اینکه درس پزشکی و پیراپزشکی قبول شوند و امیال و آرزو های خانواده هایشان را محقق کنند چگونه مطالبه ی احیای ریاضی را داریم؟

رئیس دانشگاه فرهنگیان در ادامه بیان کرد: وقتی امعان نظر به علوم پایه نباشد دانش آموز در مطالعه کنکور وقتش را روی دیفرانسیل جبر و ریاضیات عمومی نمی گذارد، چون ظریب یک است و دانش آموز پشت کنکوری وقتش را روی درس های فیزیک و شیمی که ظریب بالاتری دارند می گذارد.

خنیفر در ادامه بیان کرد: دانش آموزان ریاضی را نمی خوانند، چون ظریب این درس در کنکور یک است.

درآمد های جامعه پزشکی مهارشدنی نیست

رئیس دانشگاه فرهنگیان در ادامه با بیان اینکه جامعه ما به سمت سود و زیان و به سمت چاپ کنان اسکنان می رود بیان کرد: پزشک در حد یک مهدنس و معلم است، ولی درآمد های جامعه پزشکی مهارشدنی نیست، رشد قیمت ویزیت مهارشدنی نیست، درآمد های زیر میزی مهار شدنی نیست و فساد در پزشکی هرگز مهار نخواهد شد البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تمام پزشکان ما این گونه نیستند.

دانش آموزان روی دروس آینده ساز و پول ساز سرمایه گذاری می کنند

وی در ادامه افزود: ذات رشته پزشکی پول ساز است و عوامل پول ساز این رشته دروسی هست که ریاضی جز آن ها نیست. در مقابل با ظریب پایین ریاضی که مواجه می شویم اظهار می کنیم که ریاضی بچه ها ضعیف است. در حالیکه دانش آموزان برای این درس وقت نمی گذارند، چون تاثیری در قبولی بعدی آن ها ندارد و دانش آموزان روی دروس آینده ساز و پول ساز سرمایه گذاری می کنند.

با انحراف اجتماعی رو به رو هستیم

وی در ادامه در توضیح بیشتر این شرایط افزود: با انحراف اجتماعی رو به رو هستیم و در مهار اشتغال و در گسیل شدن به سمت رشته های خاص داریم.