دولت تمام مولفه های میزان افزایش حقوق ۹۸ را زیرپا گذاشته است

حاجی بابایی با بیان اینکه براساس بررسی به عمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمام مولفه های تعیین شده زیر پا گذاشته شده است، گفت: این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق های بالا است.

  1. سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۱:۱۷ (۱ سال قبل)
دولت تمام مولفه‌های "میزان افزایش حقوق 98" را زیرپا گذاشته است
به گزارش فرانگر

خبرنگار اجتماعی خبرگزاری ؛ حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه براساس بررسی به عمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمام مولفه های تعیین شده زیر پا گذاشته شده است، اظهار کرد: این تخلف آشکار است و قانون مجلس را زیر پا گذاشتند به همین دلیل پیشنهاد می شود، دستگاه های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.

وی افزود :صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و تشویش اذهان عمومی و مغایر با قانون است وپیگرد قانونی خواهد داشت. عضو کمیسیون بودجه و محاسبات تاکید کرد: در نمونه ای از این تخلفات می توان به افزایش حقوق دانشجو معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افزایش تا ۱۰ درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است. وی گفت: مورد دیگر این تخلفات می توان به افزایش ۱۸ درصد حقوق اشاره کرد که حتی حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیئت دولت نیز مغایر است از همه مهمتر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است! که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق های بالا بشمار می رود. وی افزود: به عنوان مثال کسی که ۱۰ میلیون تومان و بالاتر حقوق می گیرد علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان در این رویکرد دولت ۱۴درصد نیز ضریب افزایش دارد در صورتیکه قانون ضریب افزایش را تا ۱۰ درصد اعلام کرده است. عضو کمیسیون بودجه و محاسبات گفت: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزار تومان و ۳.۴ درصد می شود و براین اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳ میلیون تومان می شود. وی تاکید کرد: این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه ای سلیقه ای و بدون ضابطه هر آنچه که می خواهد را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است. حاجی بابایی گفت: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و به طور مشخص رئیس مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه، کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.

همرسانی نوشتار: