مبنای دولت برای افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان چیست؟

ورود دیوان محاسبات

حاجی بابایی گفت:سوال اساسی ما این است مبنای دولت برای افزایش ۱۸ درصدی حقوق ها چیست و دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرد.

  1. یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۹:۵۹ (۱ سال قبل)
مبنای دولت برای افزایش 18درصدی حقوق کارمندان چیست؟/ ورود دیوان محاسبات
به گزارش فرانگر

حمیدرضا حاجی بابایی اظهار کرد: با توجه به ابهامات عمده در تعیین ضریب حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت دیوان محاسبات ورود پیدا کرد.

وی افزود: ابهامات عمده ای در تصویب نامه تعیین ضریب حقوقی کارکنان شاغل وبازنشسته دولت وجود دارد، به همین دلیل از دیوان محاسبات خواسته ایم که  بندهای "الف" و "ی" تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، را بررسی کند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات  تاکید کرد: کمیسیون اصل نود نیز در نامه ای خواستار گزارش سازمان امور اداری واستخدامی در رابطه با عملکرد دولت درباره با قانون مجلس هستند.

وی افزود: تاکنون گزارشی مبنی بر پیگیری سازمان بازرسی کل کشور  در دست ندارم که آیا براساس درخواست ما پیگیری خود را شروع کرده است یا نه؟

حاجی بابایی تاکید کرد: سوالات اساسی ما این است که مبنای دولت برای افزایش ۱۸ درصد چیست؟

وی گفت: علاوه بر این باید پرسید مبنای دولت برای حداقل ۴۴۰ هزار تومان چیست؟ همچنین چرا دولت حقوق دانشجو معلمان را بر اساس مصوبه مجلس افزایش نداده است.

حاجی بابایی تاکید کرد: تا آخرین مرحله حصول نتیجه، پیگیر اجرای دقیق این مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته دولت خواهم بود.

وی با گلایه از کندی کار در مجلس افزود: از نامه ای که به رئیس مجلس نوشته ام تاکنون هیچ پاسخ و بازخوردی دریافت نکرده ام.

همرسانی نوشتار: