فردا آخرین مهلت ثبت نام ارز دانشجویی است

فردا ۲۰ اسفند ۹۷ مهلت ثبت و ویرایش درخواست ارز دانشجویی برای نیمسال دوم سال ۱۳۹۷ به اتمام می رسد.

  1. یکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷ ساعت ۱۵:۰۳ (۱ سال،۲ ماه قبل)
فردا آخرین مهلت ثبت نام ارز دانشجویی است
به گزارش فرانگر

آخرین مهلت ثبت و ویرایش درخواست ارز در سامانه سجاد برای نیمسال دوم ۱۳۹۷ فردا ۲۰ اسفند ۹۷ به اتمام می رسد؛ لذا تمام متقاضیان می بایست تا فردا ۲۰ اسفند ۹۷ هرگونه درخواست یا ویرایش خود را انجام داده و نسبت به ارسال درخواست خود جهت بررسی اقدام کنند.

ثبت درخواست ارز برای نیمسال اول ۱۳۹۸ منوط به ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی است که متعاقباً از طریق سامانه اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد.

همرسانی نوشتار: