تربیت معلم با مهارت صرفا در کلاس درس اتفاق نخواهد افتاد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گفت: تربیت معلم ارزشی، مهارتی، شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران صرفا در کلاس درس اتفاق نخواهد افتاد بلکه دانشجو معلم با فعالیت در تشکل ها، برنامه های فرهنگی و اردویی، فعالیت های فوق برنامه رشد و تعالی پیدا خواهد کرد. دانشگاه فرهنگیان در حوزه فرهنگی و اجتماعی پویایی و نشاط خوبی دارد و این باعث خرسندی است.

  1. دوشنبه ۱۳ اسفند ۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ (۱ سال،۱ ماه قبل)
تربیت معلم با مهارت صرفا در کلاس درس اتفاق نخواهد افتاد
به گزارش فرانگر

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان کشور در اولین جلسه شورای راهبری فرهنگی و اجتماعی منطقه ۲ کشوری در اصفهان بیان داشت: ماموریت حوزه فرهنگی و اجتماعی در چنین جلسات کشوری بازنگری روش ها و روند ها و بستر سازی بای مشارکت حداکثری و تمر کزدایی است.

علی محمدی عنوان کرد: برای حوزه فرهنگی و اجتماعی با ظرافت ها و ویژگی های خاص نمی توان نسخه یکسان ارائه کرد. ایران اسلامی کشوری بزرگ با اقوام و فرهنگ ها ی گوناگون است و برنامه ریزی متمرکز برای حوزه فرهنگی نه تنها مطلوب نیست بلکه باعث آسیب خواهد شد.

وی اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان یک مرجع علمی متمایز در کشور است و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی این تمایز بسیار خاص تر می باشد به همین جهت باید برای حوزه فرهنگی برنامه ریزی مدون و مطلوب داشته باشیم تا همواره دانشگاه فرهنگیان در این حوزه سخن نخستین باشد.

وی افزود: کار و فعالیت در حوزه فرهنگی ابلاغی و دستوری نیست و باید در این حوزه حمایت های لازم فراهم شود و به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم. ابلاغ نسخه کلی برای همه کشور فعالیت ها را محدود خواهد کرد و از گستردگی آن ها می کاهد. اعتقاد داریم تمرکز زدایی و بستر سازی برای مشارکت حداکثری یک راهبرد موفقیت آمیز است.

علی محمدی بیان کرد: امروز در دانشگاه فرهنگیان مسائل فرهنگی و اجتماعی در اولویت برنامه ها است و همین امر گفتگو و هم اندیشی در این حوزه را طلب می کند و برپایی چنین جلساتی در حوزه فرهنگی و اجتماعی و هم افزایی منجر به تعالی و پیشرفت خواهد شد. هرگز نیاید فرصت های تعامل را به تقابل تبدیل کنیم و تفاوت در نگرش ها و دیدگاه ها نباید منجر به تقابل شود. فضای دانشگاه فرهنگیان از بسیاری جهات نسبت به دیگر دانشگاه ها برتری دارد و این یک شعار نیست بلکه به طور روشن قابل درک و ملموس است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان  در ادامه اظهار داشت: تربیت معلم ارزشی، مهارتی، شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران صرفا در کلاس درس اتفاق نخواهد افتاد بلکه دانشجو معلم با فعالیت در تشکل ها، برنامه های فرهنگی و اردویی، فعالیت های فوق برنامه رشد و تعالی پیدا خواهد کرد. دانشگاه فرهنگیان در حوزه فرهنگی و اجتماعی پویایی و نشاط خوبی دارد و این باعث خرسندی است.

نگاه و توجه یکسان به همه تشکل های دانشجویی را باید اصل بدانیم. اگر دانشجویان در تشکل های رسمی جذب نشوند تشکل های غیر رسمی آن ها را جذب می کنند به همین دلیل باید اجازه بروز و ظهور به همه تشکل های رسمی به صورت عملی بدهیم و رقابت سالم و مبتنی بر احترام بین تشکل ها موجب پیشرفت دانشجویان در حوزه فرهنگی و اجتماعی خواهد شد.

وی گفت: همه دانشجویان فرزندان ما هستند و پرسنل بازو های توانمند ما باید به جذب حداکثری و دفع حداقلی در مباحث فرهنگی دقت داشته باشیم. با محبت و مهربانی دانشجویان را در حوزه فرهنگی یاری و حمایت کنیم و تعامل با آن ها را بالا ببریم. دانشجو معلمان پر شور و فعال ممکن است در برخورد ها تندی کنند باید در حوزه فرهنگی صبور باشیم و با شکیبایی و مهربانی با دانشجو معلمان عمل کنیم.

وی افزود: در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی محور با دانشجویان باشند آن ها به خوبی می توانند طرح ها و برنامه های ملی را اجرا نمایند.

همرسانی نوشتار: