قیمت بالای کرایه تاکسی های اینترنتی صدای همه را درآورد + عکس

  1. چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸ ساعت ۱۵:۰۵ (۸ ماه،۴ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

قیمت بالای سفر با سامانه های هوشمند حمل و نقل باعث اعتراض و روی آوردن دوباره مردم به آژانس ها شده است.

تاکسی اینترنتی

تاکسی اینترنتی

تاکسی اینترنتی

همرسانی نوشتار: