عرضه خودروی کف پارکینگی در ایران آغاز شد + عکس

وزیر صنعت از عرضه خودروهای کف پارکینگ به بازار خبر داد.

  1. یکشنبه ۶ مرداد ۹۸ ساعت ۲۱:۲۸ (۴ سال،۸ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

این موضوع سوژه کارتونی از کیوان زرگری در شهرونگ شد.