شروع فروش قسطی پراید ایکس 100 و ایکس 200 + مبلغ ، شرایط پرداخت

فروش اقساطی خودرو های گروه ایکس ۱۰۰ و ایکس ۲۰۰ را آغاز می شود.

  1. جمعه ۱۰ خرداد ۹۸ ساعت ۲۲:۳۵ (۵ سال،۱ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

بر اساس اعلام سایپا این شرکت برای خودروهای گروه ایکس صد ۴۰ میلیون ریال و برای خودروهای گروه ایکس دویست ۵۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته است.

قسطی

همچنین شرایط بازپرداخت ۳ چک ۴ ماهه به مبالغ یک میلیون و ۵۸۹ هزار و ۷۰۹ تومان برای خودروهای گروه ایکس ۱۰۰ و یک میلیون و ۹۸۷ هزار و ۱۰۰ تومان برای خودروهای خانواده ایکس ۲۰۰ تعیین شده است. همچنین زمان تحویل خودروها نیز یک ماه اعلام شده است.