سقوط قیمت خودرو تا کی؟ + دلیل

خانه ملت: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت کاهش قیمت خودرو در بازار در روز های اخیر، گفت: قیمت خودرو عمدتا تحت تاثیر مسائل روانی بازار است؛ در دوره ای به دلیل نوسانات ارز، قیمت سازی ها در فضای مجازی و... قیمت خودرو افزایش پیدا کرد.

  1. دوشنبه ۶ خرداد ۹۸ ساعت ۱۶:۵۵ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
کاهش قیمت خودرو در بازار ادامه‌دار خواهد بود؟
به گزارش فرانگر

وی افزود: تصمیماتی مانند ترخیص خودرو های مانده در کمرگ بر قیمت خودرو در بازار اثر مثبت داشت و قیمت ها را کاهشی کرد.

این وزیر کابینه دوازدهم با بیان اینکه وزارت تحت امرش برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش قیمت ها تصمیماتی اتخاذ کرده است، اظهار داشت: حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو های کف پارکینگ در روز های آینده به مشتریان تحویل داده می شود که اثر بسیار خوبی بر بازار دارد.

رحمانی تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو را در بهبود شرایط بازار موثر دانست و خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس اثر مثبتی بر قیمت خودرو در بازار و کاهش التهابات داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین وضعیت خودرو های مانده در گمرک، گفت: اکثر آن ها ترخیص شده اند.

همرسانی نوشتار: