قیمت پیاز سقوط کرد

بعد از اینکه قیمت هر کیلوگرم تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافت قیمت این محصول امروز تا ۵ هزار تومان کاهش یافته و به نظر می رسد که روند کاهش قیمت آن ادامه داشته باشد.

  1. دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۹:۳۰ (۴ سال،۱۱ ماه قبل)
پیاز 3500 تومان شد
به گزارش فرانگر

قیمت هر کیلوگرم پیاز نیز در بخش عمده فروشی کاهش یافته است و به قیمت ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۵ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران به فروش می رسد.

قیمت پیاز قبل از افزایش قیمت یک باره، حدود ۲ هزار تومان بود و قیمت ۵ هزار تومانی فعلی نیز برای این محصول زیاد است زیرا پیاز محصول غده ای بوده و به راحتی تولید می شود.
همرسانی نوشتار: