4 کیلو گوشت تنظیم بازاری در ازای ارائه کد ملی

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از این پس به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص می یابد و نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.

  1. دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۹:۴۰ (۴ سال،۹ ماه قبل)
توزیع گوشت تنظیم بازاری با کد ملی سرپرست خانوار
به گزارش فرانگر

به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محمد قبله گفت: شیوه توزیع گوشت تنظیم بازاری از ابتدای اسفندماه سال گذشته تغییر کرده و گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های زنجیره ای، میادین میوه و تره بار و اصناف توزیع نمی شود، در نتیجه اخباری که در خصوص شیوه توزیع گوشت با کارت ملی در این مراکز مطرح می شود، هیچ مبنایی ندارد.

وی ادامه داد: گوشت با دریافت کارت ملی یا کد ملی افراد توزیع نمی شود، بلکه توزیع بر اساس کد ملی سرپرست خانوار انجام می شود.

قبله گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، با هدف دسترسی خانوار به گوشت با قیمت تنظیم بازار، مقرر شده است به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار، چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، در نتیجه در فرآیند تخصیص نیازی به حضور افراد خانوار وجود ندارد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، گوشت بین جامعه هدف یعنی جامعه کارگری، کارمندی لشکری و کشوری توزیع می شود و خبر ضرورت حضور فرزندان برای دریافت گوشت در فروشگاه ها صحت ندارد.

این توضیحات مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخ به اظهاراتی است که گفته می شود: در حال حاضر سرپرست خانوار نمی تواند با کارت ملی فرزندان خود، سهمیه گوشت دولتی آنان را دریافت کند؛ چرا که مسئولان توزیع ادعا می کنند، تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص ممکن است و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش آموز یک خانوار باید برای دریافت ۲ کیلو گوشت به نرخ دولتی مرخصی بگیرد.
همرسانی نوشتار: