سیگار کشیدن هستی مهدوی با قیافه ای ترسناک + عکس

  1. سه شنبه ۹ مهر ۹۸ ساعت ۲۳:۴۵ (۴ سال،۶ ماه قبل)
سیگار کشیدن هستی مهدوی با چهره ای عجیب+عکس
به گزارش فرانگر

هستی مهدوی با انتشار این عکس نوشت: 

تهش فقط چند لحظه بشین و از دور به همه چى نگاه کن. خیلى بى ارزشه،نه!؟ زهره در #ماجرای_نیمروز_رد_خونهمرسانی نوشتار: