مراقبت 24 ساعته از شجریان با 3 پرستار

در 3 شیفت به خانه اش می روند

محمدحسین آقاسی وکیل محمدرضا شجریان درباره وضعیت خسرو آواز ایران می گوید: "استاد شجریان در خانه خودشان استراحت می کنند و به لحاظ جسمی وضعیت ثابتی دارند. برای مراقبت بیشتر ۳پرستار در ۳شیفت به صورت دائم از ایشان پرستاری می کنند".

  1. شنبه ۶ مهر ۹۸ ساعت ۱۰:۴۶ (۴ سال،۹ ماه قبل)
مراقبت ویژه سه پرستار از محمدرضا شجریان
به گزارش فرانگر

وی در گفتگو با روزنامه همشهری ادامه می دهد: "هم اکنون ایشان نمی توانند در مجامع حاضر شوند و فعالیتی داشته باشند. همیشه تحت مراقبت هستند".
همرسانی نوشتار: