نخستین تصویر از ساختمان ایرانی که کانادا مصادره کرد + عکس

  1. شنبه ۲۳ شهریور ۹۸ ساعت ۱۵:۱۵ (۴ سال،۷ ماه قبل)
ساختمان مصادره شده سفارت ایران در کانادا + عکس
به گزارش فرانگر

تصاویر اختصاصی صبح نو از ساختمانهای متعلق به سفارت ایران در کانادا که مورد مصادره قرار گرفته است.

همرسانی نوشتار: