تغییر شغل ناگهانی فریبا نادری + عکس

فریبا نادری با انتشار این عکس از شغل جدیدش یعنی مدلینگ رونمایی کرد.

  1. چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ ساعت ۲۰:۱۰ (۴ سال،۶ ماه قبل)
فریبا نادری
به گزارش فرانگر

فریبا نادری با انتشار این عکس نوشت:

شما یک آهن ربای زنده هستید...!
هر چیزی که در زندگی به سمت شما می آید، به طرز شگفت انگیزی با افکارِ غالب تان هماهنگ است
هر چیزی که دائما به آن فکر کنید؛ جذب خواهید کرد...

فریبا نادری