ظاهر گول زننده مریم رجوی با لنز رنگی + عکس

شو تبلیغاتی سازمان مجاهدین خلق [منافقین] در آلبانی پس از پنج روز پول پاشی با حضور تعدادی از سیاستمداران بازنشسته، بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید.

  1. پنجشنبه ۲۷ تیر ۹۸ ساعت ۱۹:۰۵ (۴ سال،۹ ماه قبل)
نگاهی به کنسرت رجوی در آلبانی +عکس
به گزارش فرانگر

در این گردهمایی های شعارزده که با فرمولی کلیشه ای سازماندهی می شود، یکی از اهداف محوری، معرفی "مریم رجوی" (سرکرده فرقه) به عنوان شخصیتی کاریزماتیک و فرابشری است.

تبلیغاتچی های منافقین در رسانه های خود با استفاده از تعابیر غلوآمیز و انتشار تصاویر پرشمار از مریم رجوی با پوشش های گوناگون، و لنزهای رنگی معروف سعی می کنند چهره این عنصر جنایت پیشه را محبوب جلوه دهند.

نگاهی به کنسرت رجوی در آلبانی +عکس
همرسانی نوشتار: