زهرا نجفی با مانتوی پروانه ای در دادگاه + عکس

دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه به صورت علنی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.

  1. چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸ ساعت ۱۷:۴۴ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
دومین جلسه دادگاه محمدعلی نجفی
به گزارش فرانگر
حضور دختر و داماد محمد علی نجفی در جلسه دوم دادگاه رسیدگی به قتل میترا استاد را مشاهده می فرمایید.همرسانی نوشتار: