مقام عالی رتبه ایرانی دست در دست ملکه النای ایتالیا + عکس

  1. چهارشنبه ۲۹ خرداد ۹۸ ساعت ۰۸:۴۵ (۴ ماه،۴ هفته قبل)
به گزارش فرانگر

مظفرالدین شاه قاجار، دست در دست ملکه النا، همسر ویکتور امانوئل سوم، پادشاه ایتالیا. یک مهمانی در رم در سال ۱۹۰۲. [خرداد ۱۲۸۱]