چهره متفاوت پانته آ بهرام در نمایش + عکس

  1. سه شنبه ۲۸ خرداد ۹۸ ساعت ۲۰:۴۰ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

در این تصویر چهره پانته آ بهرام را در نمایش جنایت و مکافات می بینید.

گریم جالب پانته آ بهرام
همرسانی نوشتار: