شراره درشتی پس از شیمی درمانی روی تخت بیمارستان سوئیس + عکس

  1. دوشنبه ۲۷ خرداد ۹۸ ساعت ۱۰:۲۷ (۴ سال،۱۰ ماه قبل)
به گزارش فرانگر

شراره درشتی با انتشار این عکس نوشت: 

سوئیس، زوریخ: ۲۶.۳. ۱۳۹۸ من از سرطان قویترم عشق بورزیم تا همیشه.
شراره درشتی تجربه بازی در سریال زیر آسمان شهر و فیلم هایی نظیر بله برون و شاخه گلی برای عروس دارد.

شراره درشتی